Programm 

9. detsember 2014

9. detsembril toimub Riigikogus noortekonverents “Kuhu ma kuulun? Identiteet mitmekultuurilises maailmas”

Programm

18:00 – 19:00 Panelistide kohtumine (ainult panelistidele)

19:00 – 21:00 Vastuvõtt (ainult panelistidele)

10. detsember 2014  

Swissôtel Tallinn (6. korrus)

Klõpsa nimele, et näha esineja tutvustust
Sünkroontõlge eesti, vene ja inglise keelde

09:00 – 10:00 Osalejate registreerimine

Sissejuhatus konverentsile:  Dr Mart NuttInimõiguste Instituut, Aastakonverentsi peakorraldaja.  VAATA VIDEOT!

Konverentsi avakõne: Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves  VAATA VIDEOT! 

10:15 – 11:35 I paneel

Privaatsusõigus inimõigusena – uuringu tutvustus ja arutelu  VAATA VIDEOT!

Paneeli esimese osas tutvustatakse koostöös Tartu Ülikooliga valminud uuringut privaatsusõigusest  igapäeva tehnoloogiate kontekstis (sotsiaalvõrgustikud, nutitelefonid, pilveandmetöötlus, videojälgimissüsteemid jms). Uuringu keskmes on läbiviidud üle-eestiline elanikkonna küsitlus (959 vastajat) ja selle tulemused. Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada vastajate hoiakud privaatsuse osas ja viisid seda kaitsta eri tehnoloogiate kasutamisel. Uuring annab ka ülevaate privaatsusõigust puudutavatest kontseptuaalsetest vaidlustest ning andmekaitse õiguslikest aspektidest ning väljakutsetest.

Paneeli teises osas analüüsitakse, kas ja kuidas privaatsuse olemus on muutunud uute igapäeva tehnolooogiate ja suhtlusvõrgustike kaudu. Kas muudatused on ainult tehnilised, nii et peaksime rakendama samu õigusi uues keskkonnas, või kui eraelu ja isikuandmete kaitse on muutunud (nii eetilisest, õiguslikust kui ka sotsiaalsest vaatevinklist), siis mis määral?

Uuringu tulemused

Uuringut tutvustavad: Maria Murumaa-Mengel, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute õppetooli nooremteadur ja doktorant
Katrin Laas-MikkoInimõiguste Instituut ja Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi doktorant  VAATA VIDEOT! 
Panelistid: Prof Simon Davies, Associate Director LSE Enterprise The London School of Economics, Founder, Privacy International: privacysurgeon.org VAATA VIDEOT!
Prof Pille Pruulmann-Vengerfeldt,  Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute õppetooli juhataja ja meediauuringute professor VAATA VIDEOT!
Laura Reed, uuringute analüütik Freedom House’is, Freedom on the Net ESITLUS VAATA VIDEOT!
Moderaator: Prof Katrin-Merike Nyman-Metcalf, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi õiguse ja tehnoloogia õppetooli juhataja ning e-Riigi Akadeemia uuringute juht
PANEEL: VAATA VIDEOT!

11:35 – 11:50 Kohvipaus

11:50 – 13:15 II paneel

Rahvusvahelise õiguse muutumine hübriidsõdade ja varjatud agressiooni tulemusena  VAATA VIDEOT!

Selles plokis otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas mõistetakse inimväärikust rahvusvaheliste inimõiguse kontekstis? Kas ja kuidas rahvusvaheline õigus suudab tagada inimõiguste kaitset maailmas, näiteks rahvusvahelist kriminaalõigust ja selle institutsioone kasutades? Milline seos on Ukraina kriisil demokraatia olukorraga ja demokraatlike institutsioonide arenguga? Kuidas nähakse NATO-s rahvusvahelise normatiivse korra olukorda seoses Ukraina sündmustega? Kas rahvusvaheline õigus on seoses Ukraina kriisiga sattunud löögi alla? Milline osa on inimõiguste üldises rahvusvahelises õiguses?

Panelistid: Prof Christopher McCrudden, Belfast Queen’s University, inimõiguste ja õiguse professor ESITLUS VAATA VIDEOT!
Marriët SchuurmanNATO Peasekretäri eriesindaja naiste, rahu ja julgeoleku küsimustes (1325) VAATA VIDEOT!
Mary O’Hagan, National Democratic Institute’i (NDI) vanemdirektor Ukrainas ESITLUS VAATA VIDEOT!
Andres ParmasTallinna Ringkonnakohtu kohtunik kriminaalkollegiumis VAATA VIDEOT!
Moderaator: Prof Lauri MälksooTartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor ja Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimees
PANEEL: VAATA VIDEOT!

13:15 – 14:00 Lõuna

Sissejuhatus: Dr Mart Nutt, Inimõiguste Instituut, Aastakonverentsi peakorraldaja

Konverentsi teise poole avakõne: Välisminister Keit Pentus-Rosimannus VAATA VIDEOT!

14:15 – 15:50 III paneel

Põlisrahvaste inimõigused teoorias ja praktikas VAATA VIDEOT!

Selles plokis käsitletakse põlisrahvaste inimõiguste olukorda ja arengusuundi maailmas, rõhuasetusega Eesti ja Euroopa jaoks olulistel piirkondadel. Arutelu on mõtteliselt seotud 22.-23. septembril New Yorgis toimunud põlisrahvaste maailmakonverentsiga. Kuidas hinnata konverentsi tulemusi ning mil moel need mõjutavad põlisrahvaste õigusi järgneval aastakümnendil?

Ühe aktuaalse küsimusena keskendutakse Euroopa põlisrahvaste õigustele oma maale, territooriumile ja loodusvaradele: analüüsitakse hõimurahva isurite püüdlusi vastu seista oma traditsiooniliste asualade industrialiseerimisele ja krimmitatarlaste pingestunud olukorda Venemaa okupatsiooni tingimustes.

Panelistid: Dr Dalee Sambo Dorough, ÜRO põlisrahvaste alalise foorumi  (UNPFII) esinaine, Alaska Ülikool VAATA VIDEOT!
Dr
 Pavel SulyanzigaÜRO ettevõtluse ja inimõiguste töögrupi liige, juhtiv Venemaa põlisrahvaste õiguste kaitsja VAATA VIDEOT!
Mustafa DžemilevUkraina Presidendi volinik vähemusrahvaste alal, Ukraina Parlamendi liige, krimmitatarlaste rahvusliku liikumise liider VAATA VIDEOT!
Valentina Sovkina, koolasaamide parlamendi esinaine VAATA VIDEOT!
Dmitrii Harakka-Zaitcev, isurite rahvusliku ühenduse „Soikkola“ liider ESITLUS VAATA VIDEOT!
Moderaator: Oliver Loode, ÜRO põlisrahvaste alalise foorumi (UNPFII) Eesti esindaja
PANEEL: VAATA VIDEOT!

15:50 – 16:10 Kohvipaus

16:10 – 17:45 IV paneel

 Venemaa väljakutsed: vaba meedia ja sõltumatute organisatsioonide sulgemine VAATA VIDEOT!

Venemaa ajakirjanikud räägivad viimasel ajal toimunust ja praegusest olukorrast Vene massiteabevahendites ning nende suhetest riigiga. Arutletakse võimu surve, riigist sõltumatute liberaalsete väljaannete sulgemise või sundülevõtmise üle, olukorrast nii netimeedias kui ka “vanas” ajakirjanduses ning selle tulevikust. Samuti räägitakse kogu Venemaa lähitulevikust ehk võimalikest arengustsenaariumidest praegusevälispoliitilise ja majandusliku kriisi tingimustes.

Panelistid: Galina Timtšenko, Meduza peatoimetaja ja Venemaa ajakirjanik VAATA VIDEOT!
Maria Makejeva, Vene TV “Rain” (“Дождь”), uudiste ankur ja  peatoimetaja asetäitja VAATA VIDEOT!
Dmitri Muratov, Novaja Gazeta toimetaja VAATA VIDEOT!
Artemi Troitski, Greenpeace Venemaa juhatuse liige ja Tallinna Ülikooli lektor VAATA VIDEOT!
Moderaator: Jüri Maloverjan, BBC Moskva büroo korrespondent
PANEEL: VAATA VIDEOT!

17:45 – 18:00 Kokkuvõtted

Vootele Hansen, Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees

18:00 – 21:00 Vastuvõtt: Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkleson ja justiitsminister Andres Anvelt 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejates muudatusi.