10. detsembril 2012 toimub Tallinnas Inimõiguste Instituudi 20. aastapäeva konverents “Uued väljakutsed inimõigustes”.

Meie konverents käsitab inimõigusi kontekstis, kus internet ja arusaam julgeolekust on tunduvalt muutnud vastuseid inimõiguste põhiküsimustele 20. sajandil.
9. detsembril korraldame Eesti noortele eelürituse “inimõigused ja popkultuur”.

Inimõiguste valdkonnad on viimaste aastakümnetega laienenud. Tekkinud on uued teemad seoses tehnoloogia arenguga internetis, kus esile on tõusnud tugevalt teemadekolmnurk inimõigused- julgeolek-internet suunal ning omavaheline läbipõimumine ning avaldumine meid ümbritsevas avalikus ruumis.

Töökeeled on eesti ja inglise keel (sünkroontõlge).
Üritus on kutsetega.

Toomas H. Ilves
Eesti Vabariigi president
Mart Nutt
Inimõiguste Instituudi nõukogu liige