Inimõiguste aastakonverents 2014 “Väärikus inimõiguste kontekstis”

>> VAATA PROGRAMMI SIIT <<

Rahvusvahelisel inimõiguste päeval, 10. detsembril 2014 toimub nüüdseks traditsiooniks kujunenud Inimõiguste Instituudi korraldatav Inimõiguste Aastakonverents. Konverents toimub juba neljandat aastat, keskendudes aktuaalsetele teemadele ja tulipunktidele. Konverentsi patroon on Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Inimõiguste Aastakonverentsil on eelnevatel aastatel rahvusvaheliste ja kohalike ekspertidega esindatud paneeldiskussioonides ja ettekannetes käsitletud inimõiguste olukorda tänapäeval, valitsusväliste organisatsioonide rolli inimõiguste tagamisel, inimõigusi ja julgeolekut infoajastul jt teemasid. Sel aastal on konverentsi päevakorras kolm põhiettekannet ja paneeldiskussiooni: 1) rahvusvahelise õiguse tagatised; 2) põlisrahvaste õigused;  3) olukord ja tulevik Venemaal ja Ukrainas ning inimõigused.

Esimeses blokis otsitakse vastuseid küsimustele – Kuidas rahvusvaheline õigus suudab tagada inimõiguste kaitse maailmas? Kas rahvusvaheline õigus on seoses Ukraina kriisiga kaotanud senise staatuse? Mis võiks sundida riike inimõigusi austama? Millega seletada, et NATO liikmesriikides on inimõigused tihtipeale paremini tagatud, kui teistes demokraatlikes riikides? Kas NATO annab täiendava tagatise inimõiguste kaitsele?

Teine aastakonverentsi teemablokk käsitleb põlisrahvuste inimõiguste olukorda. Sealjuures on oluline käsitleda kultuurilisi, demograafilisi, poliitilisi ja juriidilisi probleeme – kelle õigus on otsustada keskkonna ja loodusvarade, emakeelse hariduse, traditsioonide kaitse ja finantseerimise üle; kohalike omavalitsuste ja kodanikualgatuste rolli, põlisrahvaste õiguste pärssimine kõrgemate võimukandjate poolt ja võimalused põlisrahvaste õiguste suuremaks kaitseks. Paneeldiskussioonis osalevad erinevate põlisrahvaste esindajad.

Kolmanda paneeli keskseks aruteluteemaks on arengud Venemaal ja Ukrainas. Sõltumatute kodanikeühenduste ja vaba meedia sulgemine. Kas Venemaal õnnestub saavutada täielik kontroll interneti üle? Kes teeb Venemaal otsuseid ja milline on Venemaa lähitulevik?

Lisaks eelnevalt mainitule, tutvustatakse konverentsil koostöös Tartu Ülikooliga valminud uuringut privaatsusõigustest uute igapäeva tehnoloogiate kontekstis (sotsiaalvõrgustikud, nutitelefonid, pilveandmetöötlus, videojälgimissüsteemid, jms). Analüüsitakse eraelu ja isikuandmete õiguste kaitset ning erinevaid eetilisi, õiguslikke kui ka sotsiaalseid aspekte inimõiguste vaatenurgast. Uuring keskendub inimeste ootustele, hoiakutele ning teadlikkusele privaatsusõiguste kaitsest.

Toomas H. Ilves
Eesti Vabariigi president
Mart Nutt
Inimõiguste Instituut,
Aastakonverentsi peakorraldaja
   

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejates muudatusi.

Sissepääs ainult kutsetega.

Lisainfo: aet.kukk@eihr.ee