“Inimõigused ja ühinemisvabadus”

Inimõiguste Instituudi aastakonverents, 8. ja 10. detsember 2013

10. detsembril 2013 möödub 65 aastat ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest. Samas on enamikes maailma riikides jätkuvalt inimõigustega probleeme. Suur tähelepanu inimõigustele on jätkuvalt aktuaalne.

Tänavuse aastakonverentsi “Inimõigused ja ühinemisvabadus” mõte on analüüsida 2013. aastal aset leidnud inimõigustealast arengut maailmas, käsitledes nii inimsusevastaseid kuritegusid, valitsusväliste organisatsioonide rolli; kui ka seda, kuidas ühendada terrorismivastase võitluse meetmed inimõiguste kaitsega reaalses elus ning küberruumis.

Aastakonverentsi sissejuhatavas osas esitletakse Usuvabaduse aruannet, mille on koostanud Inimõiguste Instituut koostöös Turu-uuringuste AS-ga.

Sellele järgneb esimene paneel, mis keskendub üldistele arengutele inimsusevastaste kuritegude rahvusvahelises preventsioonis.

Teises paneelis käsitleme hiljuti ilmnenud häirivaid arengutendentse seoses avatud ühiskonnaga, kaasa arvatud uued seadused, mis mõjutavad valitsusväliste organisatsioonide tööd Lähis-Idas ja mujal.

Kolmandas  paneelis tuleb arutlusele inimõiguste mõtestamine kiirelt areneva tehnoloogia ja kaasaegsete jälgimissüsteemide kontekstis, mis on tõstatanud mitmeid küsimusi privaatsuse ja julgeoleku ähmase piiri üle.

08. detsembril viiakse läbi  Noortekonverents, mis kutsub noori arutlema  “Mida ühist ja erinevat on ajaloolistel ja tänapäevastel sõja-, poliit- ja majanduspõgenikel?” teemal, ning mis toimub koostöös Riigikogu inimõiguste rühmaga ja  SA Unitas.

Vt lisa: http://www.humanrightsestonia.ee/detsember-8-2013
Konverentsi lõpetab pidulik vastuvõtt.

Sissepääs ainult kutsetega.

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejates muudatusi.

Lisainfo: aet.kukk@humanrightsestonia.ee