Inimõiguste aastakonverents 2012,  Tallinn

Uued väljakutsed inimõigustes 

 

Käesoleval aastal (09.-10.12.2012) korraldame konverentsi kahepäevasena ja soovime kaasata esinejate ning debateerijatena kõrgetasemelisi rahvusvahelisi eksperte. Ühtlasi on meie eesmärk, et konverentsist kujuneks iga-aastane rahvusvahelise tähtsusega foorum, mis oleks tähelepanuväärseks ja huvipakkuvaks koostöövormiks nii Läänemere regioonile kui ka Euroopale ja maailmale laiemalt.

Meie konverents püüab vaadelda neid teemasid tervikuna muutuva maailma kontekstis, seades esiplaanile inimõigused ja julgeoleku ning inimõigused ja interneti. Kuna õigused ja vabadused saavad eksisteerida üksnes lahutamatult kohustustest, vaatleme ka õigusi, vabadusi ja kohustusi kui tervikut.

Samas ei ole kuhugi kadunud inimõiguste küsimused, mis on omandanud aktuaalsuse juba varasematel kümnenditel. Kuid ka nende käsitlemine läbi muutuste prisma on hädavajalik, et tagada tõhusat inimõiguste kaitset kiirelt muutuvas maailmas.

Soovime, et ettekannetes ja aruteludes avalduksid kõige olulisemad inimõiguste probleemid tänapäeva maailmas, samuti pakutaks välja prognoose ja lahendusi tänastele probleemidele maailmas – nii Euroopa, Aafrikas, Aasias, Ameerikas.

Inimõiguste valdkonnad on viimaste aastakümnetega laienenud. Tekkinud on uued teemad seoses tehnoloogia arenguga internetis, kus esile on tõusnud tugevalt teemadekolmnurk inimõigused- julgeolek-internet  suunal ning  omavaheline läbipõimumine  ning avaldumine meid ümbritsevas avalikus ruumis.

Nii näiteks on globaliseeruv maailm sidunud  inimõigused ja julgeoleku ühtseks tervikuks, kus  on esile tõusnud omavaheline seotus immigratsiooni, immigrantide kaitse, õiguste ja kohustustega, samas on vastuvõtvates riikides tõusnud selle tõttu rahuolematus.

Konverentsi kavatseme üles ehitada järgmiselt:

Esimese konverentsi päeva, 9.detsembri tahame suunata noortele ja teemaks oleks inimõigused ja popkultuur. Toimumiskoht Tallinna Linnateater, Põrgulava.

Konverentsi põhipäeval, rahvusvahelisel inimõiguste päeval,  10.detsembril, korraldame 3 akadeemilise rõhuga paneeli kolmnurgas  inimõigused-julgeolek-internet. Toimumiskoht  Swissôtel Tallinn.

Sissejuhatavas  osas esitletakse Eesti inimõiguste aruannet, mille on koostanud Inimõiguste Instituut. Selle taustal käsitleksime ühtlasi inimõiguste olukorda maailmas ja Eestis.

Sellele järgnev esimene paneel hõlmaks inimõigusi ja julgeolekut rahvusvahelises kontekstis.

Teine paneel keskenduks inimõigustele ja internetivabadusele, kuid ühtlasi kogu suhetekompleksile, mille maailma internetiseerumine on kaasa toonud, sh ka revolutsioonide ja meeleavalduste korraldamisele läbi interneti. Paneelis leiaks käsitlust ka sõna- ja loominguvabadus.

Kolmas paneel keskendub rahvusvahelistele organisastioonidele, mis tegelevad inimõigustega.

Konverentsi lõpetab õhtusöök.

Sissepääs ainult kutsetega.

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejates muudatusi

Lisainfo: aet.kukk@humanrightsestonia.ee