Programm (lisainfoks klõpsa esineja nimel)

Esmaspäev, 10. detsember, 2012

09:30 – 10:00 Osalejate registreerimine

10:00 – 11:00 Avasessioon

Eesti inimõiguste aruande esitlus: Tegemist on ühe mahukaima uuringuga, mis koosneb kolmest osast:
1. Elanikkonna uuring (1000 valik)
2. Ekspertide uuring (valitsusasutused, MTÜ-de esindajad, rahvusvahelise õiguse eksperdid)
3. Rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangud inimõiguste olukorrale Eestis

Avakõne: Hanno Pevkur, Sotsiaalminister (VIDEO)
Panelistid: Mart Nutt, Riigikogu liige, Inimõiguste Instituudi Nõukogu liige (VIDEO)
Karin Reivart, Turu-uuringute AS uuringu juht (VIDEO)
Moderaator: Vootele Hansen, Inimõiguste Instituudi esimees

11:00 – 12:40 Esimene sessioon

Inimõigused ja julgeolek

Enamiku kaasaegsete relvakonfliktide ohvritest moodustavad tsiviilisikud. Kuidas peaks rahvusvaheline kogukond reageerima inimõiguste rikkumisele konfliktipiirkondades? Kas rahu ja õiglus on teinekord vasturääkivad mõisted? Kuidas praktikas rakendada „kohustus kaitsta“ põhimõtet? Missugune roll on lääneriikide ja lääne institutsioonide suhtlemises muu maailmaga inimõiguste edendamisel?

Avakõne: Stephen J. Rapp, Ameerika Ühendriikide erakorraline ja täievoliline suursaadik sõjakuritegude küsimustes (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Panelistid: Anthony Dworkin, Euroopa Välissuhete Nõukogu, vanemteadur (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Stephen J. Rapp, Ameerika Ühendriikide erakorraline ja täievoliline suursaadik sõjakuritegude küsimustes
Gentian Zyberi, Oslo Ülikool, Norra Inimõiguste Keskus, dotsent (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Jeffrey D. Levine, Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Moderaator: Riina Kionka, Euroopa Välisteenistuse (EEAS) Kesk-Aasia büroo juhataja; endine Euroopa välispoliitikajuhi esindaja inimõiguste alal (VIDEO)

12:40 – 14:00 Lõuna

14:00 – 15:40 Teine sessioon

Inimõigused ja internet: Lukus internet, lukus maailm

ÜRO inimõiguste nõukogu resolutsioon L13 (6. juuli 2012) rõhutab, et inimõigused peavad olema tagatud ka digimaailmas. Pole kahtlust, et internet on kujunenud oluliseks vahendiks informatsiooni saamiseks, seisukohtade levitamiseks ja võrgustike loomiseks. Avatud interneti piiramine seab seega otseselt ohtu ka inimõigused. Paneel keskendub arutelule, millised on internetivabaduse ohud, kes, miks ja kuidas soovib internetti piirata.

Avakõne: Dunja Mijatovic, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) meediavabaduse esindaja (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Panelistid: Toomas Hendrik Ilves, Vabariigi President (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Dunja Mijatovic, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) meediavabaduse esindaja
Thomas Zerdick, Euroopa Komisjoni justiitsdirektoriaadi esindaja (VIDEO discussion)
Malavika Jayaram, India Internetikogukonna esindaja (VIDEO discussion)
David Mothander, Google Nordic poliitika nõukogu liige (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Moderaator: Katrin Merike Nyman-Metcalf, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Inimõiguste Keskuse Nõukogu liige

15:40 – 16:10 Kohvipaus

16:10 – 17:50 Kolmas sessioon

Kaasaegsed väljakutsed inimõigustele muutuvas maailmas

Paneel keskendub inimõiguste rollile tänases maailmas, kus on kadumas senine liberaalsete lääneriikide hegemoonia. Kuidas mõjutab maailma jõudude tasakaalu nihe demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtteid? Kuidas kaitsta oma väärtusi autoritaarsete riikidega suheldes? Kas inimõiguspoliitika peaks arvestama kohapealset olukorda ja tingimusi?

 Panelistid: Anna Sevortian, Human Rights Watch´i Venemaa büroo juhataja
Frank Johansson, Amnesty International´i Soome büroo juhataja (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Douglas Davidson, Ameerika Ühendriikide Riigidepartemangu eriesindaja holokausti küsimustes; endine OSCE Bosnia-Hertsegoviina missiooni juhataja (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Anja Mihr, Hollandi Inimõiguste Instituut, dotsent (VIDEO, ÜMBERKIRJUTUS)
Moderaator: Hannes Hanso, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur

17:50 – 18:00 Kokkuvõtted

Mart Nutt, Riigikogu liige, Inimõiguste Instituudi Nõukogu liige (VIDEO)

18:30 – 21:30 Õhtusöök, võõrustaja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves

Toimumiskoht  Swissôtel Tallinn (6.korrus).

P.S. Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejates muudatusi