Programm

1. päev, 17. august mmmmmmmmmm  
15:30 – 16:00 Registreerumine ning tervituskohv
16:00 – 16.05 Tervitussõnad, Dr. Werner Rechmann, Friedrich Eberti Fond, Balti riikide koordinaator
16:00 – 17:30  Sissejuhatus teemasse “Haridus, inimõigused, julgeolek ja Eesti”,
 Kuidas ja kas need teemad on omavahel seotud ja milles see väljendub? (Inimõiguste  Instituudi poolt tehtud uuringute põhjal)
Irene Käosaar, üldharidusosakonna juhataja, Haridus-ja Teadusministeerium
Mart Nutt, Riigikogu liige
Ülle Madise, õiguskantsler
Moderaator: Vootele Hansen, Inimõiguste Instituut
 17:30 Grupipilt
 19:00  Õhtusöök
 20:00                  Film “Teejuht”, Ruslan Trochynskyi, Svjata Vatra
2. päev, 18. august  
09:00 – 10:00   Inimõigused Eesti välispoliitikas,  Eesti tegevus ÜRO Inimõiguste Nõukogus 2013-2015.
Jaanus Kirikmäe,Välisministeeriumi poliitikaosakonna 2. büroo vanemnõunik. Esitlus
 10:00 – 11:00    PõhiõigusedMis vahe on absoluutsete põhiõiguste ja piiratavate põhiõiguste vahel?
Kuidas  tohib ja saab põhiõiguseid piirata – proportsionaalsus ja eesmärgipärasus.
Kai Härmand, Justiitsministeeriumi asekantsler. Esitlus
 11:00 – 11:10  Kohvipaus
 11:10 – 12:40     Rahuharidus,  Eve Mägi, Praxis. Esitlus
 12:40 – 13:45    Keel ja inimõigused,  Mart Rannut, Inimõiguste Instituut. Esitlus    
 13:45 – 14:45  Lõunasöök
 14:45 – 18:00     Kuidas saada inimõigusi austavaks kooliks? Käsiraamat „Kompass“
Elizabeth Kasa-Mälksoo, Inimõiguste Instituut. Esitlus 1; Esitlus 2
 18:00 – 18:30    Päeva kokkuvõte
 19:00  Õhtusöök
 20:00                  Mälumäng
 2.päev, 19. august  
 09:00 – 11:30 Teoreetiline ja praktiline seminar, “Mudel-Rahvusvaheline Kriminaalkohus. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Simulatsiooni õppeprogrammi tutvustus. Viktor Nikonov,
SA Unitas
 11:30 – 11:45  Kohvipaus
 11:45 – 12:15    Raamat „Inimese õigus“,  Vootele Hansen, Inimõiguste Instituut. 
 12:15 – 13:00    Rändnäitused kui õppevahend“Inimõigustest nõukogude ühiskonnas“,  „Anne Frank
Madis Somelar, Pärnu Vanalinna Põhikool, Tallinna Reaalkool
Aet Kukk, Inimõiguste Instituut. Esitlus
 13:00 – 13:15    Suvekooli kokkuvõtted,  Vootele Hansen, Inimõiguste Instituut
 13:15 – 14:00  Lõunasöök ja lahkumine

Fotogalerii