VÕRGUSTIK

Foto: EIHR avatud-valitsemise-partnerlus-logo

Inimõiguste ümarlaud

Avatud valitsemise partnerlus (AVP)

2011. aastal loodud Inimõiguste ümarlaud on inimõiguste  valdkonnas tegutsevatele organisatsioonide ümarlaud, mille eesmärk on aidata koostöö kaudu kaasa inimõiguste valdkonna arengule Eestis ja maailmas.  Ümarlaual on kutsutud osalema kõikide inimõiguste valdkonnas tegutseva organisatsioonide esindajad, saates instituudile organisatsiooni tutvustava tekst ja liitudes ümarlaua listiga.Senisest tegevusest saab ülevaate siit: http://www.humanrightsestonia.ee/toimunud/ Avatud valitsemise partnerlus (Open Government Partnership)on uus rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, silmas pidades tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Sellele panid aluse 8 riiki ja 8 valitsusvälist organisatsiooni 2011. aasta septembris ÜRO Peaassamblee ajal, kui kiideti heaks avatud valitsemise deklaratsioon ning asutajariigid esitasid oma lähiaastate tegevuskavad deklaratsioonis väljendatud põhimõtete elluviimiseks. Vt siit

1568fd081cec31197e5d2fa6c97367a3

EMSL Vabaühenduste liit

KOGU ME LUGU

EMSL

 Eesti lähiajaloo mälestuste kogumise ning uurimisega tegelevad organisatsioonid lõid ühise katus-organistatsiooni. Kogu Me Lugu ühendusse kuuluvad: Sihtasutus Unitas, Okupatsioonide Muuseum, Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, VEMU/Eesti Õppetöö Keskus, Baltic Heritage Network, Stanfordi Ülikooli Raamatukogu, Eesti Diasporaa Akadeemia, MTÜ Tulipisar, Murtud Rukkilille Ühing. Vt lisa EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks tugev kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad olla head, arukad ja aktiivsed kodanikud.EMSL-i missiooniks on aidata areneda vabaühenduste tegevust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.