HOLOKAUSTI MÄLESTAMISE RAHVUSVAHELISEST ÜHENDUSEST

Holokausti Mälestamise Rahvusvaheline Ühendus (The International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) ühendab riikide valitsusi ja eksperte, et tugevdada ja süvendada holokausti alast haridust, holokausti uurimist ja mälestamist ning täita 2000. a Stockholmi deklaratsiooniga võetud kohustusi.

IHRA (varasem holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimise alase rahvusvahelise koostöö rakkerühm) tegevuse algatas 1998. aastal endine Rootsi peaminister Göran Persson. Praeguseks on IHRA võrgustikuga ühinenud üle 40 riigi ja olulisimad rahvusvahelised partnerorganisatsioonid, mille ülesanne on tegeleda holokausti küsimustega.

IHRA eksperdivõrgustikku kuuluvad maailma tähtsaimad holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimisega tegelevad asutused. Aastatel 2019–2023 keskenduvad IHRA eksperdid ja poliitikaesindajad ajalooliste tõendite säilitamisele ja väärtõlgenduste tõkestamisele.

 

KÄESOLEVAST VÄLJAANDEST

Väljaanne tugineb varasematele juhenditele, mille IHRA eksperdid on haridustöötajatele ja hariduspoliitika kujundajatele välja töötanud. Väljaanne ei oleks saanud teoks panuseta, mille andsid IHRA kõigi delegatsioonide esindajad. Avaldame erilist tänu järgmistele ekspertidele: Jennifer Ciardelli (Ameerika Ühendriigid), Niels Weitkamp (Holland), Andrea Szőnyi (Ungari), Benjamin Geissert (Norra), Wolf Kaiser (Saksamaa), Paula Cowan (Ühendkuningriik), Lena Casiez (Prantsusmaa) ja Yessica San Roman (Hispaania).

 

Vt siit: Soovitused holokausti käsitlemiseks hariduses 2020 DIGI