Loengu materjalid

Loengu materjalid

“Kuidas õpetada inimõigusi Eesti ajaloo näitel ja kontekstis“, Toomas Hiio
Holokausti temaatika: vajadused ja võimalused käsitlemiseks üldhariduskoolis ning MTÜ-de töös, Aare Ristikivi
“Inimõiguste õpetamine ja õppimine”, Elizabeth kasa Mälksoo