Inimõiguste ümarlaua ja pagulasorganisatsioonide laiendatud ühiskoosolek toimus 22. aprillil 2013 MTÜ Mondo ruumides. Eesti Pagulasabi juhatuse liige Kristina Kallas tutvustas osalejatele uut Pagulasabi projekti, mis tegeleb varjupaigataotlejate ja pagulaste huvikaitsega. SA Unitas, Uuve Poom tutvustas projekti “The World Memory Film 2013″.

Vt lisa