Vaata Tagasi Tulevikku

Mis on projekt: Vaata tagasi tulevikku?

“Vaata tagasi tulevikku” – Look Back into the Future – Training on Contemporary Human Rights Issues through a Historical Lens koostöös Saksa sihtasutusega  “Responsibility, remembrance and future”.

Projekt algas mais 2012 ja kestab veebruarini 2013. Eesmärgiks on korraldada Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis seeria inimõiguste-alase hariduse koolitusi. Sihtgrupiks on ajaloo, ühiskonna ja kodanikuõpetuse õpetajad, ametkondade ning valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, kes puutuvad kokku inimõiguste teemaga.

Konkreetsed eesmärgid on:

• Koolitada õpetajaid, Eesti neljas peamises geograafilises piirkonnas, arendada nende teadmisi,
oskusi ja hoiakuid inimõiguste –alasel haridusel;
• analüüsida olemasoleva inimõiguste õppematerjali, mis on välja antud  eesti keeles,täiendada seda hiljutisi publikatsioone;
• arendada välja võrgustik õpetajate ja inimõiguste –alase teabe  ekspertide vahel,
kes on huvitatud inimõiguste teemat tutvustama ja  kaasutama oma igapäevases töös.

Järgmised tegevused:

Lisaküsimuste korral kirjutage palun Elizabeth Kasa-Mälksoole aadressil:
elizabeth.kasa-malksoo [at] eihr.ee

Koostööpartnerid: Haridus- ja TeadusministeeriumJaan Tõnissoni Instituut ja Eesti Mälu Instituut