Euroopa rändekriis on toonud sisserändega seotud küsimused üha enam avalikkuse tähelepanu keskpunkti. Eurobaromeetri tulemuste kohaselt on EL elanike arvates rändega seotud küsimused kõige suuremad Euroopa Liidu ees seisvad väljakutsed. Ligi kolm neljandikku Eesti elanikest pidas sisserännet kõige suuremaks probleemiks Euroopa Liidus. Ning kolmandik peab seda peamiseks väljakutseks ka riiklikul tasandil.

 

Uuringu eesmärk oli selgitada:

Eesti elanike seas:

Uus-sisserändajate seas:

 

Tutvu uuringuga:

  1. SISSEJUHATUS JA EESSÕNA
  2. METOODIKA
  3. EESTI ELANIKKONNA UURINGU TULEMUSED
  4. UUS-SISSERÄNDAJATE UURINGU TULEMUSED
  5. KOKKUVÕTE

 

 

EIHR_graafikud2_EST_landscape