Uudised

Uuring: Eesti inimesed ei tee vahet inimõigustel ja olmemurel

 Ligi kolmandik eestimaalastest ei tea, mis on inimõigused, selgub Inimõiguste Instituudi värskest aruandest – tervelt 30% küsitlusele vastanutest tunnistas, et neile ei seostu terminiga „inimõigused” mitte midagi. Loe edasi…

Tallinnas toimub esinduslik inimõiguskonverents

Täna, rahvusvahelisel inimõiguste päeval, toimub Tallinnas inimõiguste aastakonverents, mille esinejate seas on nii tuntud poliitikuid kui rahvusvahelisi inimõigusspetsialiste. Loe edasi..

Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi avab noorteüritus “Inimõigused ja popkultuur”

Tallinna Linnateatri Põrgulaval saavad täna kokku rohkem kui 200 noort, et arutada, kuidas popkultuur on aidanud kaasa inimõiguste edasiviimisele ja populariseerimisele. Loe edasi…

Inimõiguste Instituudi aastakonverents keskendub uutele väljakutsetele inimõigustes

Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil jõuavad avalikkuse ette mahuka uuringu tulemused, mis tutvustavad inimõigusalast teadlikkust Eestis. Loe edasi …

Inimõiguste Instituudis toimus koostöönõupidamine „Romad Eestis”

Inimõiguste Instituudis toimus Euroopa Romade Foorum Eestis koostöönõupidamine, kus arutleti romadega seotud tegevusi ning kuidas romasid paremini lõimuda Eesti ühiskonda. Loe edasi…

Vene Föderatsioonis rikutakse Soome-Ugri rahvaste vähemusõigusi

Inimõiguste Instituut juhib hõimunädalaga seoses tähelepanu vähemusõiguste järjepidevale rikkumisele Vene Föderatsiooni poolt, seda ennekõike soome-ugri rahvastega seonduvalt. Loe edasi…

Inimõiguste Instituut mälestab endist juhatuse esimeest 80. sünniaastapäeval.

Täna, 16.oktoobril möödub 80.aastat Aadu Olli sünnist. Loe edasi…

Inimõiguste ümarlauad keskendub venekeelsete noorte olukorrale

Reedel, 31 .augustil toimub inimõiguste valdkonnas tegutsevate organisatsioonide kolmas ümarlaud algusega kell 17.00 Inimõiguste Instituudis. Loe edasi

Silver Meikar: võltsitud tegelikkus

Inimõiguste instituudi nõunik Silver Meikar kirjutab, kuidas üleilmses info virvarris nii uudiseid kui ka pilte moonutatakse või lausa võltsitakse ning kujundatakse sellega meie arusaamu dramaatilistest sündmustest. Loe edasi

Poliitikahuviliste kool 3: metafoor

«Poliitikahuviliste kooli» kolmandaks teemaks valisime metafoori. Loe edasi

Silver Meikar: Birma spurtiv paigalseis

Birmas on toimunud näilised ja mikroskoopilised muutused paremuse poole, aga need puudutavad vaid osa rahvast ning neidki väikesi samme võib hunta igal hetkel tagasi pöörata, kirjutab inimõiguste instituudi nõunik Silver Meikar. Loe edasi…

Inimõiguste Instituut juhib tähelepanu olulisele inimõigusrikkumisele. Pöördumine Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi  ning Misa poole.

Inimõiguste Instituut juhib tähelepanu olulisele inimõigusrikkumisele Eesti lõimumispoliitikas, mis takistab valdkonna ja kogu Eesti ühiskonna edasist positiivset arengut. Loe edasi…

Inimõiguste Instituudi üldkoosolek kinnitas  2011. a majandusaasta aruande

Laupäeval, 30.juunil toimus Tallinnas Inimõiguste Instituudi (IÕI) liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul kanti ette IÕI 2011. aasta juhatuse tegevusaruanne ja majandusaasta aruande kokkuvõte, mis kinnitati ühehäälselt. Loe edasi…

ERR/Nutt:  Mursi ei pruugi tuua väga järsku pööret Egiptuse poliitikas

25.06.2012 Inimõiguste instituudi esimees ja ajaloolane Mart Nutt leiab, et Moslemivennaskonna liikme Mohammed Mursi saamine Egiptuse presidendiks ei pruugi tingimata tähendada väga järsku pööret Egiptuse poliitikas. Loe edasi…

Virumaa Teataja/ Kui sinu õigusi rikutakse …

19.06.2012 Igal inimesel on õigus tööle, õigus saada õiglast töötasu, võrdset ja väärikat kohtlemist ning palju muud. Kui inimene aga tunneb, et tema õigusi on rikutud, võib ta pöörduda Inimõiguste Instituudi poole ning sealt abi paluda. Loe edasi…

 Virumaa Teataja juhtkiri/ iga inimese õigused

19.06.2012 Inimõigused on iga inimese sünnipärased õigused, mille olemasolu ei sõltu tema rassist, soost ega usutunnistusest.Rahvusvahelise tunnustuse said need inimõiguste ülddeklaratsioonis, mille ÜRO kuulutas üldkehtivaks aastal 1948. Loe edasi…

KUKU Raadio: Kukul külas

03.06.2012 Kukul on külas isamaaline poliitik Mart Nutt. Saatejuht on Erki Berends. Kuula siit…

Postimees/Poliitika­huviliste kool: EKSPERT (1)

02.06.2012 Poliitikahuviliste kooli teiseks aruteluteemaks valisime mõiste «ekspert». Klassikalise definitsiooni järgi on ekspert see isik või institutsioon, kel on mingil alal mingi teadmine, mida teistel ei ole, ning oskus seda teadmist kasutada. Loe siit…

EPL/Mart Nutt: kodakondsuspoliitika pole probleem, kuid tulevikule peab mõtlema

29.05.2012 Praxise eestvedamisel koostatud valitsuse tegevusaasta ülevaates leiab Balti Uuringute Instituut, et Eesti konservatiivne kodakondsuspoliitika ei pruugi riigi arengu tagamiseks olla piisavalt paindlik, kuid Inimõiguste Instituudi esimees Mart Nutt sellise väitega ei nõustu. Loe edasi…

ERR/Reporteritund. Kodanikuõigused

29.05.2012 Maailmas toimub ridamisi mitmesuguseid suursündmusi riikides,  kus demokraatia on tundmatu mõiste ja kus pidevalt rikutakse inim- ning kodanikuõigusi. Saatejuht Aarne Rannamäe. Kuula siit: 

 

 

Vt lisaks:  Inimõigustest maailmas

Vt lisaks:  Inimõigustest Eestis