Usuvabadus on Eestis tagatud

Inimõiguste Instituudi ja Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu „Usuvabadus Eestis 2013“ tulemustest nähtub, et usuvabadus Eestis on hästi tagatud. Seda kinnitavad nii elanikkonna küsitlusel saadud andmed kui ka ekspertide ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikide poolt antud hinnangud.

Uuringu aruannet tutvustati teisipäeval Tallinnas toimuval rahvusvahelisel inimõiguste aastakonverentsil. „Elanikkonna küsitluses osalenutest 91% leidis, et Eestis ei ole usuvabaduse tagamisega probleeme. 92% vastanute puhul usuvabadust rikutud ei ole,“ rääkis  Turu-uuringute AS uuringjuht Karin Reivart. „Oma usulisi veendumusi on pidanud varjama 4% elanikest. Selliseid juhuseid on sagedamini ette tulnud noortel.“

 

Sarnaselt varem samal teemal läbiviidud uuringutega arvas 68% vastanutest, et ülevaade maailma usunditest peaks sisalduma üldhariduse kooliprogrammis. 64% küsitletutest nõustus väitega, et riigis ei tohiks domineerida ühegi religiooni väärtused, kuid samal ajal leidis 54%, et Eesti ühiskond peaks lähtuma eelkõige kristlikest väärtustest. „See tulemus näitab, et hoolimata suhtelisest usuleigusest soovitakse siiski traditsioonide püsimist, mis seob meid euroopaliku kultuuriruumiga,“ märkis Reivart.

 

„Rahvusvahelistel organisatsioonidel ei ole olnud etteheiteid usuvabaduse olukorrale Eestis,“ tõi aruannet tutvustades esile Inimõiguste Instituudi juhatuse liige Erik Salumäe. „Samuti nähtub USA uuringukeskuse Pew Research Center 2013. aasta raportist, mis tehti kõigi maailma riikide kohta, et Eesti on nende riikide seas, kus usulisele tegevusele kehtib väga vähe piiranguid.“

 

Uuringu kokkuvõttes leitakse, et edaspidi on põhjust süvendatumalt tegeleda inimeste teadlikkuse tõstmisega religiooni ja usuvabadusega seotud küsimustes, kasutades selleks nii haridussüsteemi kui meedia võimalusi.

 

Uuring koosneb neljast osast: elanikkonna uuringust, intervjuudest ekspertidega, rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikide hinnangust usuvabaduse olukorrale Eestis ning ettepanekutest ja soovitustest riigiasutustele.

 

Täismahus saab uuringuga tutvuda siin.