Tutvustus

Foto: EIHR

Inimõiguste Instituut tegi inimõiguste valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele ettepaneku kutsuda kokku ümarlaud, mille eesmärk on aidata koostöö kaudu kaasa inimõiguste valdkonna arengule Eestis ja maailmas. Ümarlaual on kutsutud osalema kõikide inimõiguste valdkonnas tegutseva organisatsioonide esindajad, saates instituudile organisatsiooni tutvustava tekst ja liitudes ümarlaua listiga (https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/inimoigused)

Ümarlaud toimub võrdsete partnerite põhimõttel ning eelnevalt kokkulepitud võõrustajaorganisatsiooni ruumides. Esimene ümarlaud toimus 16. veebruaril Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses, teine 18. mail OMA keskuses (korraldas MTÜ Gendy) ja järgmine kohtumine leiab aset 31. augustil 2012 Inimõiguste Instituudi ruumides. Senisest tegevusest saab ülevaate siit: http://www.humanrightsestonia.ee/umarlaud/