Kuidas rääkida holokaustist?

 

Inimõigused ja holokaust

Allikas: Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuri kodulehelt, Holokausti ja inimõiguste õpetamise käsraamat ELis.

Vaata ka videogaleriid.

 

 1. Milline on sinu seisukoht? Materjal on mõeldud ühele klassile, tunni pikkus 45 minuti. Eesmärgiks on arutleda holokausti üle ja mälestada holokausti ohvreid; saada aru, mida kujutavad endast eelarvamused, diskrimineerimine, ksenofoobia ja rassism ning suurendada teadlikkust nendega kaasnevatest ohtudest; saada aru, mida tähendab antisemitism; saada aru, mida tähendab genotsiid; arendada arutlemis- ja väitlemisoskust ning seda kasutada;  soodustada inimõiguste austamist ja valmisolekut neid kaitsta. Teine osa sisaldab taustamaterjale õpetajatele.

2. Ovadia Baruchi lugu
Tunnikava põhineb filmil ja rahvusvahelise holokausti uuringute kooli ning Yad Vashemi (http://www.yadvashem.org/) välja töötatud suunistel.

Eestikeelsete subtiitrite saamiseks palun kontakteeruge meiega.

Vt lisaks: Yad Vashem

3. Anne Franki näitus
Anne Franki näitus annab vaate Teisele maailmasõjale läbi ühe noore tüdruku silmade, mis on ühtaegu süütu ning lihtne ja teisalt haarav oma siiruses. On üldtuntud tõde, et lapsed räägivad tõtt ja kuigi selles, mis Anne Frankiga juhtub on paljut, mida ta ei mõista, näeb ta seda selgelt. Läbi näituse on sul võimalik saada aimu Anne ja tema perekonna kogemusest ning läbi selle mõista Holokausti läbi nende inimeste, kes selles kannatasid. Telli rändnäitus Anne Franki näituse lehelt.

4. HOLOKAUST, õppematerjal
Õppematerjali eesmärk on pakkuda õpetajatele tuge nii holokausti mälestuspäeva tähistamisel kui ka lisamaterjali teema käsitlemisel ajalootundides. Autorid on brošüüri koondanud eestikeelsest kirjandusest valitud katkendeid ja ülevaateid ning kohandanud täienduskoolitusel omandatud ja ingliskeelses õppematerjalis esitatud ülesandeid ja probleemsituatsioone. Teema õiguslik käsitlus ja ajalooline ülevaade on esitatud iseseisvate artiklitena. Õppematerjali kogumikku täiendavad CD, millel on värvipilte, kaarte ja kaks PowerPointi esitlust, ning DVD filmikatkenditega.

Publikatsiooni autoriõigused kuuluvad Eesti Ajalooõpetajate Seltsile.
Õppematerjali koostamist ja väljaandmist rahastasid Eesti Vabariigi Valitsus ja International Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research 

 

 

Vaata ka:

 

logod1