“Kompass” ja “Inimese õigus” nüüd ka e-raamatutena

“Kompass” ja “Inimese õigus” nüüd ka e-raamatutena saadaval

Eesti Digiraamatute Keskuse abil on valminud esimesed inimõigushariduse e-käsiraamatud “Kompass” ja “Inimese õigus”.   “Kompass: noorte inimõigushariduse käsiraamat. 2012. a. uuendatud redaktsioon.” Kõige ulatuslikum ja kaasajastatum Euroopas kasutatav õppematerjal,  mis on välja antud Euroopa Nõukogu poolt, on tõlgitud  eesti keelde.

Alla saab laadida siit: Kompass

Käsiraamat “Inimese õigus” on abiks inimõiguste õpetajatele ja huvilisele. Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumiastme ainetundides, eeskätt ühiskonnaõpetuses ja ajaloos, ent ka teistes õppeainetes inimõiguste käsitlemisel. Samuti on materjal kasutatav kutsehariduses ja täiskasvanukoolituses ning sotsiaalainete õpetajate välja- ja täiendõppes.

Vaata siit: Inimese õigus

Kuidas see tasuta endale saada ja kuidas lugeda, leiab siit: https://edrkpood.live.edrk.ee/help/how-to-read