10 peamist

Näitus koosneb kuuest kahe poolega kokkupndavast bännerist, mis omakorda mahub transpordikottidesse.

ÜRO Peaassamblee 10. detsembril 1948 vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsioonis on kirjas 30 inimõigust. Enam kui 70 aasta jooksul on inimõiguste arv kasvanud 300 ligi.

Ühiskonda hoiavad koos normid, milleks on tavad, kõlblus-, viisakus- ja õigusnormid, mis juhivad inimeste käitumist ja võimaldavad ette näha kaasinimeste tegutsemist.

Inimõigused:

  1. on universaalsed, kuuluvad kõigile inimestele igal ajal ja igas kohas;
  2. kaitsevad inimese peamisi vajadusi ja enesemääratlust;
  3. põhinevad kõlblusnormidel;
  4. on kehtiva õiguse mõõdupuu.