10. detsembril 2013 möödub 65 aastat ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest. Samas on enamikes maailma riikides jätkuvalt inimõigustega probleeme ning seetõttu on tähelepanu inimõigustele jätkuvalt aktuaalne.

 

Tänavuse aastakonverentsi “Inimõigused ja ühinemisvabadus” mõte on analüüsida maailma inimõigusarengut sel aastal, käsitledes nii inimsusevastaseid kuritegusid, valitsusväliste organisatsioonide rolli kui ka seda, kuidas ühendada terrorismivastane võitlus inimõiguste kaitsega reaalses elus ning küberruumis.

 

Konverentsi alguses tutvustatakse Inimõiguste Instituudi ja Turu-uuringute AS-i sel aastal läbiviidud uuringu “Usuvabadus Eestis” tulemusi.

 

Inimõiguste aastakonverents sai eelmisel aastal nii esinejate kui ka osavõtjate väga kõrge hinnangu. Selgi  aastal on kaasatud esinejate ja väitlejatena rahvusvaheliselt tunnustatud praktikud ja eksperdid, kes esindavad rahvusvahelisi institutsioone ning  mainekaid valitsusväliseid organisatsioone, näiteks Human Rights Watch, Freedom House, National Democratic Instituut, Amnesty International ja Greenpeace Russia.

 

Konverentsi avab välisminister Urmas Paet ning ürituse patroon on Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

 

8. detsembril viiakse läbi Noortekonverents, mis kutsub noori arutlema teemal “Mida ühist ja erinevat on ajaloolistel ja tänapäevastel sõja-, poliit- ja majanduspõgenikel?. Arutelu toimub koostöös Riigikogu inimõiguste rühmaga ja  SA-ga Unitas.

Vt lisa: http://www.humanrightsestonia.ee/detsember-8-2013/

 

Konverentsi täpsema päevakava, uuenduste ja muudatustega saate end kursis hoida aastakonverentsi kodulehel aadressil http://www.humanrightsestonia.ee/aastakonverents/konverents-2013/

 

Konverents toimub Swissôtel Tallinnas ja on kutsetega.

 

Inimõiguste Instituut tegeleb inimõiguste uurimise ja edendamise ning inimõiguste-alase teadlikkuse tõstmisega Eestis ja maailmas

Inimõiguste aastakonverents kuulub Eesti vabaühenduste korraldatava inimõiguste nädala sündmuste hulka. Inimõiguste nädala programmi panid kokku Avatud Eesti Fond, Inimõiguste Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Pagulasabi, SA Unitas, Avatud Vabariik, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esindus ning nädal on pühendatud rahvusvahelisele inimõiguste päevale 10. detsembril. Just sel päeval 65 aastat tagasi võeti vastu ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon. Sündmuste täielikku kava näete veebilehel: http://www.humanrightsestonia.ee/aastakonverents/konverents-2013/inimoiguste-nadal-2013/