Meie projekt keskendub inimõiguste arendamisele Kõrgõzstanis läbi haridusliku eliidi, koos koolitusseminaride ning kodanikuühiskonna võrgustiku loomise ja koostööarengu võimaldamise ja õpetamisega.

Projekti eesmärk on inimõiguste kaitse arendamine ning demokraatlike protsesside toetamine, töötades koos kohalike kodanikuühiskonna esindajate, ülikoolide ja koolidega Kõrgõzstani ühiskondades ja kohalike valdkonnaga tegelevate inimeste koolitamine. Vastavalt kohalikele tingimustele kohandatud programm suurendab mainitud riikide kolmanda sektori partnerite ja kodanikkonna teadlikkust inimõigustest ning astub samme nende edendamiseks ja kaitseks. Töötades noortega (vabakondade liikmed, ülikoolide ja gümnaasiumite õpilased), julgustab projekt neid kujutlema ühiskonda sellisena, kus indiviidid saavad tuge inimõigustest ja leiavad kaasaegseid infoühiskonna väljundeid ühiskonna arengusse panustamisest.

Instituut on saanud ka esimesed positiivsed kogemused Kõrgõzstani projekti elluviimisel, Märtsis 2015. a  toimus Ameerika Kesk-Aasia Ülikoolis Bishkekis prof Mälksoo inimõiguste kursus “Euroopa inimõiguste kaitse põhimõtted”.

Partnerid: Ameerika Kesk-Aasia Ülikool (The American University of Central Asia), Tartu Ülikool, Kesk-Aasia Euraasia Fond  (Eurasia Foundation of Central Asia).

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.