Programm

11.00

Ümarlaud

Avasõnad
Vootele HANSEN, Inimõiguste Instituut
Mall HELLAM, Avatud Eesti Fond
Elizabeth KASA-MÄLKSOO, „Inimõigusi austavate koolide“ võrgustiku koordinaator
11.20 Inimõigustealane haridus ja noored – Euroopa Nõukogu tegevused
„KOMPASS. Noorte inimõigustealase hariduse käsiraamat“ esitlemine
Rui GOMES, Euroopa Nõukogu
11.50 Inimõigustealane haridus Norras – omandatud õppetunnid
Enver DJULIMAN, Norra Helsinki Kommitee
12.20 Inimõigustealane haridus Eestis
Kersti KIVIRÜÜT, Haridus- ja Teadusministeerium
Ülikooli perspektiiv
Katre LUHAMAA, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Kodanikuühenduste roll
Maris JÕGEVA, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Küsimused ja vastused
 13.30  Lõuna

14.30

Õppevahendid inimõigustealase hariduses

„Inimese õigus“ käsiraamatu esitlemineVootele HANSEN, Inimõiguste Instituut

14.50 Paralleelsed sessioonid

 • Kuidas saada „Inimõigusi austavaks kooliks? Elizabeth KASA-MÄLKSOO, Inimõiguste Instituut
  Iga üks igal poolInimõigusi käsitlev aineteülene õppematerjal koolidele,*Maari ROSS, MTÜ MONDO
 • Rändnäitused kui õppevahend
  Inimõigustest nõukogude ühiskonnas, Madis SOMELAR, Pärnu Vanalinna Põhikool, Tallinna Reaalkool
   Anne Frank, Pilvi PINDMA, Valga Vene Gümnaasium
 • Imiteeringud
  Mudel – ÜRO, Hanna-Liis KAARLÕP-NANI, UNESCO Rahvuslik komisjon
  Mudel – Rahvusvaheline Kriminaalkohus, Sandra VOKK, UNITAS
 • Töötoad ja koolitused
  “Avatud meeled”- töötoad koolides ja lasteaedades, Kai RAKU, Eesti Erinoorsootöö Ühing
  Rohujuure kampaaniad põhiõiguste kaitseks, Nikolai KUNISTÕN, Mondo
  Lapse hääl, Gertha TEIDLA-KUNITSÕN,  Lastekaitseliit
16.00 Lõpetamine

 

Oma osalemise soovist palun andke teada e-posti aadressile: elizabeth.kasa-malksoo [at] eihr.ee

Üritus on osa projektist Inimõigused haridussüsteemis – võrgustumine, õpetajakoolitus ning noorte võimestamine. Projekti rahastab EMP Toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

aef-eea-grants1