Organisatsioonid

Inimõiguste ümarlauaga kutsutud organisatsioonide nimekiri:

Inimõiguste Instituut
Eesti Inimõiguste Keskus
Fenno-Ugria Asutus
Eestimaa Rahvuste Ühendus
Lastekaitse Liit
MTÜ Gendy
MTÜ Eesti Gei Noored
Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus
Arengukoostöö Ümarlaud
Eesti Patsientide Esindusühing
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Seksuaalvähemuste Kaitse Ühing
Avatud Vabariik
Korruptsioonivaba Eesti
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) Eesti
Avatud Eesti Fond
Unitas
Eesti Pagulasabi MTÜ
Eesti Lastefond
Eesti Mälu Instituut
Balti Uuringute Instituut