Mall Hellami kõne (Avatud Eesti Fond)

Mall Hellam, Avatud Eesti Fond

Head sõbrad!

Meie tänane toetuskontsert on austusavaldus Ukrainale.

See on austusavaldus kõigile neile vapratele inimestele, kes seisid ja seisavad oma rahva  ja riigi vaba tuleviku eest. See on austusavaldus kõigile neile, kes sellel talvel näitasid  Kiievis Maidanil kogu  maailmale, kuidas toimib  tõeline  kodanikuühiskond.

Rahumeelses Euroopas võivad sellised sõnad nagu iseolemine, enesemääramine  ja sõltumatus just nooremale põlvkonnale kõlada kaugelt. Seda kõike võetakse iseenesestmõistetavana.  Agressioon ja okupatsioon arvati Euroopas olevat jäänud ajalooraamatuisse. 

Samas aga kõik Eestimaa inimesed ja kogu Kesk- ja Ida Euroopa teab ja tajub neid sõnu jätkuvalt teravalt. Meie jaoks ei ole see kauge ajalugu, vaid lähiminevik, mida meie vanemad ja vanavanemad mäletavad hästi. Meenutagem vaid:  1939- Tallinn, 1956- Budapest, 1968-Praha.

Ja jälle kasutab Moskva oma vanu läbiproovitud võtteid Ukraina iseolemise lõpetamiseks ja  tema territooriumi anastamiseks.

Eesti vabaühendused kutsuvad  üles lõpetama Ukraina vastane agressioon ning võimaldama ühtsele  Ukrainale  rahumeelset  ja demokraatlikku arengut. Ukraina kodanikuühiskond saab vabalt ja loovalt oma riiki ehitada vaid siis, kui on tagatud  kodanike inim- ja  põhiõigused, kui on garanteeritud kogunemis- ja sõnavabadus, kui on kindlustatud ajakirjanduse ja kohtupidamise sõltumatus ja kui valitseb õigusriik. Ukraina sõbrad,  teadke, Eesti vabakond on ja jääb teiega!

Lubage tänada kõiki muusikuid ja teid, head inimesed, kes te neid väärtusi jagate.

Lõpetuseks tsiteerin Ungari vabaduslauliku Sandor Petöfi sõnu, mille pühendan noorele ukraina naisele, kelle vastsündinud poja isa hukkus 20.veebruaril kaitstes Maidani:

“Vabadus, armastus, need on mu igatsus.

Elu ma ohverdan sinu eest, armastus,

ohverdan armu ma sinu eest, vabadus.“

Elagu Ukraina! Elagu vapper Ukraina rahvas!