INIMIÕIGUSTE INSTITUUDI PÕHIKIRI

 

(Põhikiri on vastu võetud 10.12.1992 ning selle redaktsioon kinnitatud Inimõiguste Instituudi üldkoosolekul 11.06.2016. )

Inimõiguste Instituut lähtub oma igapäevases tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja  Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning teistest õigusaktidest.

Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

 

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2021

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2020

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2019

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2018

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2017

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2016

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2015

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2014

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2013

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2012

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2011

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2010

Inimõiguste Instituudi aastaaruanne 2009