Täna toimub Tallinnas Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise lapse õiguste konverents. Konverentsil peetud avakõnes tõi välisminister Jürgen Ligi välja, et lapse õigused on olnud Euroopa Nõukogu eesistumisperioodil Eesti prioriteediks ning põhirõhk on asetatud õigustele küberkeskkonnas, rändekriisis ning laste kaasamisele otsustusprotsessides.

UNICEFi andmetel on iga kaheksas põgenik maailmas laps ning sealjuures on nad rändekriisis ka üks kõige haavatavamaid gruppe. „Nende laste kaitsmisel on lahenduse võtmeks ligipääsu tagamine haridusele, tervishoiule ja sotsiaalkaitsele ning hoolitseda selle eest, et neil oleks elamisväärsed tingimused,“ sõnas Ligi.

Konverentsil arutatakse ka kübermaailma võimalusi, mis pakuvad lastele häid väljavaateid arenguks nii hariduses kui igapäevaelus. „Virtuaalne reaalsus, milles lapsed palju aega veedavad ja mis nende hoiakuid vormib, on suurepäraseks vahendiks nende mõttemaailma arendamisel. Samas tuleb tagada ka nende turvalisus, et internetti kasutades ei langeks nad küberkiusamise või –ahistamise ohvriks,“ märkis välisminister Ligi.

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Nils Muižnieks tõi üritusel välja, et riikide üks peamisi kohustusi on kaitsta laste õigusi ja võtta vastu selliseid otsuseid, mis on eelkõige laste huvides. „Euroopas on vaatamata edusammudele selles valdkonnas veel palju teha, eriti mis puudutab lapspõgenikke. Tuleb tagada, et lapsed on küberruumis kaitstud ning riigid peaksid selles valdkonnas Euroopa Nõukogu standardeid otsustavamalt rakendama,” sõnas Muižnieks.

Konverentsil jagavad oma kogemusi rahvusvahelised ja kohalikud eksperdid ning akadeemikud, asjatundjad Euroopa Nõukogust, UNICEFist ja muudest organisatsioonidest ning lastekaitsevolinikud, kes lapspõgenike teemaga igapäevaselt tegelevad. Konverentsi korraldab välisministeerium koostöös Inimõiguste instituudi, Euroopa Nõukogu, Lastekaitseliidu, sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi ja õiguskantsleri bürooga.

Fotosid konverentsist leiab siit.

Rohkem informatsiooni konverentsi kohta leiab konverentsi kodulehelt.