Inimõiguste Instituut aitas ÜRO põlisrahvaste foorumil vahendada arutelu krimmitatarlaste kui Krimmi poolsaare põlisrahva olukorrast ja inimõigustest.

Foorumi üks kõrvalüritusi oli „Põlised krimmitatarlased: Strateegiad ja taktikad ellujäämiseks ja inimõiguste kaitseks,“ mis tõi kokku nii krimmitatarlaste esindajad kui ka eksperdid Venemaalt ja USAst. Omi mõtteid jagasid ÜRO Põlisrahvaste Püsifoorumi liige Dalee Sambo Dorough ja EMRIPi (Põlisrahvaste Õiguste Ekspertmehhansmi) esimees Aleksei Tsõkarev. Arutelu vahendas Inimõiguste Instituudi ekspert ja ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi liige ja raportöör Oliver Loode. Ürituse publiku seas oli nii Venemaa, Ukraina kui ka paljude teiste riikide esindajaid, sealhulgas mitmeid Venemaa põlisrahvaste kogukondade liikmeid.

Vaatamata mitmetele eriarvamustele jõudsid eksperdid ühisele järeldusele, et krimmitatarlasi tuleks tunnustada kui Krimmi põlisrahvast ning nende esinduskogu Medžlise keelustamine mõni nädal tagasi on vastuolus ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni põhimõtetega. Eriarvamusele jäädi strateegiate osas, kuidas poolsaare põliselanike õigusi kõige paremini tagada.

Lisaks kõrvalüritusele leidis foorumi plenaaristungitel kinnitust maailma põlisrahvaste solidaarsus krimmitatarlaste vastu. Krimmitatarlaste eest kõnelenud Emine Džeppar kutsus üles põlisrahvaste kogukondi üle maailma avaldama moraalset toetust krimmitatarlastele kui ühele paljudest maailma põlisrahvastest. „Teadmine, et saame loota maailma rohkem kui 400 miljonile põlisrahvaste esindajale, tähendab meie jaoks rohkem, kui oskate arvata,“ sõnas Džeppar. Üleskutse sai põlisrahvaste esindajate tugeva aplausi osaliseks.

Krimmitatarlaste inimõiguste küsimust hoidsid foorumi esimestel päevadel üleval nii Ukraina kui Vene Föderatsiooni esindajad, sealhulgas ka mitmed foorumi ekspert-liikmed. Ukraina esindus tegi ettepaneku 1944. aasta krimmitatarlaste küüditamist tunnistada genotsiidina ning pööras tähelepanu krimmitatarlaste esinduskogu Medžlise keelustamisele kui inimõiguste rikkumisele. Foorumi ekspert-liikmed Venemaalt rõhutasid aga, et krimmitatarlaste inimõigused Krimmis on tagatud, seda eriti alates 2014. aastast ning et suurim probleem põlisrahva jaoks on hoopiski maaomandi küsimused.

Järjekorras 15. ÜRO põlisrahvaste püsifoorum leiab aset 9.-20. maini ÜRO peakorteris New Yorgis. Selleaastane foorum kannab alapealkirja „Põlisrahvad: Konfliktid, rahu ja resolutsioon,“ mis viitab eelkõige põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile. Alateemadena keskendutakse põlisrahvaste tervisele, haridusele, inimõigustele, majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, keskkonnale ja kultuurile.

Krimmitatarlaste esindus külastas foorumit Inimõiguste Instituudi projekti “Krimmitatarlaste inimõiguste eestkoste avaliku diplomaatia kaudu” raames. Projekti eesmärk on tõsta rahvusvahelist teadlikkust krimmitatarlastest kui Krimmi põlisrahvast ning suurendada toetust krimmitatarlastele Euroopa Liidus ja rahvusvahelistes organisatsioonides. Projekti rahastatakse Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö programmist.

Vaata galeriid foorumist: Siit

Vaata galeriid krimmitatari kõrvalüritusest: Siit

 

Krimmitatarlaste kutse