Koolitus

Inimõiguste õpetamise koolitused 2013:

Koolituste sihtgrupiks on gümnaasiumide  ja koolide keskastme õpetajad, samuti vabaühenduste esindajad, neile on KOOLITUS TASUTA. Õppepäevadel osalejatele väljastatakse osalustõend.

Projekti raames korraldatati neli koolitust:

Üldine päevakava (kõikidel õppepäevadel ühine)

10.30              Registreerimine ja kohv
10.45              “Mälestamine. Vastutus. Tulevik”. Projekti “Vaata tagasi tulevikku”  tutvustamine.
                         Elizabeth Kasa Mälksoo (Inimõiguste Instituut)
11.00              “Kuidas õpetada inimõigusi Eesti ajaloo näitel ja kontekstis“
                         Toomas Hiio (Eesti Mälu Instituut)
12.00              „Inimõigused, ajalooline ülevaade, õiguslik sisu ja kaasaegne olemus “
                         Merle Haruoja (Inimõiguste Instituut)

13.00              Lõuna
14.00              “Holokausti õpetamine: koolide ja kodanikeühenduste võimalused “
                         Sulev Valdmaa (Jaan Tõnisson Instituut)
15.00              Kohvipaus
15.15              “Inimõiguste õpetamine ja õppimine”
                        Elizabeth Kasa Mälksoo
16.15              Jätkutegevuse kavandamine. Osalejate tagasiside õppeseminarile
17.00             Lõpp

 

[vfb id=2]