Inimõiguste küsimustele on hakatud üha rohkem tähelepanu pöörama. Põhjuseid on mitu. Võime välja tuua nii globaliseerumise laiemas mastaabis kui ka üleüldise tehnoloogia arengu nii relvastuse kui ka kommunikatsiooni valdkonnas. Kõik eelnev on küll suurel määral hea, kuid pöörates tähelepanu inimõigustele, siis on ühtlasi tekkinud teatav oht, et antud õigusi rikutakse. Mida suurem on areng erinevates valdkondades, seda rohkem peame kontrollima, kas käitutakse inimõigustele vastavalt. Loomulikult on probleemiks kindlasti inimõiguste ja julgeoleku dilemma ning viimasel paaril aastakümnel on järjest rohkem tõstatatud küsimusi inimõiguste ja interneti seose problemaatikast. Vt lisa Õhtuleht