Algatuse raames laekus päeva jooksul üle-eestiliselt ligi 500 perekonnalugu küüditamiste kohta.

Kogu Me Lugu küüditamislugude kogumise päeva jooksul laekus internetikeskkonna, SMS-i ja Vabaduse väljakule tulnud inimeste osaluse kaudu Eesti küüditamislugude kaardile üleriigiliselt ligi viissada lugu. Vabaduse väljakul asunud kaart on nüüdseks jõudnud Okupatsoonide muuseumisse.

 

Kõige rohkem perekonnalugusid märgiti Harju- ja Tartumaale, järgnesid Pärnu- ja Saaremaa. Digikaardile märgitud lood moodustasid kogu lugude arvust umbes poole.

 

Lisaks lugude kaardile märkimisele saadeti perede küüditamislugusid ka teksti ja pildina nii interneti kaudu kui ka kohapeal, Vabaduse väljakul. Kogu Me Lugu korraldajad võtsid eile kella 13st 20ni osalejaid vastu Wabaduse kohvikus, et talletada nende mõtted või mälestused kaamerale või käsikirjadena.

 

“Hoolimata vihmasest ilmast oli Vabaduse väljaku kaardi täitjaid rohkesti ja meie suureks rõõmuks tundsid algatuse vastu huvi ka noored ja mitte ainult Eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed. Küüditamiste ja totalitaarsete võimude kuritegude all kannatasid suuremal või vähemal määral kõik kogukonnad, kes nende režiimide all elasid, ja inimesed teadvustavad seda paremini, kui olime arvanud. Valdav osa lugudest, mis meieni eilse jooksul jõudsid, ei räägi mitte headest eestlastest ja pahadest venelastest, vaid kuritahtlikest üksikusikutest ja võimust, millel ei ole rahvust,” ütles Sandra Vokk, Kogu Me Lugu koordinaator.

 

Perekondade lugusid kokkupuudetest totalitaarsete võimudega saab Kogu Me Lugu kodulehe kaudu teksti, pildi või video kujul saata aasta lõpuni. Saadetud lugusid on jooksvalt võimalik lugeda Kogu Me Lugu Facebooki lehel. Korraldajad tänavad kõiki eilsel üritusel osalejaid ja selle toetajaid.

 

Koduleht: www.kogumelugu.ee
Facebook: www.facebook.com/KoguMeLugu