Inimõiguste õpetamise seminar 2002

Inimõiguste õpetamise seminar 2002

Inimõiguste õpetamine kutsekoolides, Alar Tamm
Inimõiguste õpetamine ülikoolis, Marin Gross
Inimõiguste õpetamise kümneaastak ja inimõiguste õpetamise väärtustamine, Merle Haruoja
Religioossed õigused? Inimõigused ja kohustused, Peeter Kaldur
Naiste õigused kui inimõigused, Ene-Eha Urbala
Üksikisikute kaitse relvastatud konfliktides, Rain Liivoja
Õigus arengule, Varro Vooglaid
Lapse õiguste väärtustamine läbi inimõiguste teadmiste, ppt Alar Tamm
Rahvusvahelised inimõigustega tegelevad institutsioonid, Kristina Viisalu
EL põhiõiguste harta ja tema väärtused Eesti jaoks, Oliver Kask
Inimareng ja poliitika kujundamine, Raivo Vetik
Inimõigustega seotud teemakäsitlus Eesti meedias
Teavitusprojekti “Inimõiguste kaitse ja õpetamine” lõppraport