Inimõiguste Instituut juhib tähelepanu olulisele inimõigusrikkumisele Eesti lõimumispoliitikas, mis takistab valdkonna ja kogu Eesti ühiskonna edasist positiivset arengut.

 

Nimelt on vastavalt seadusega kehtestatud õppekavadele seatud riigikeele oskusnõudeks põhikooli lõpus B1- ja gümnaasiumi lõpus B2-tase, mille saavutavad ligikaudu vaid pooled lõpetajad. Samas eeldab valdav enamik töökohti B2- ja kõrgemat taset, riigiametis üldjuhul C1-taset (nt politseiniku ja vangivalvuri puhul), mis tagab ka dokumentide koostamiseks ja töötlemiseks vajaliku kirjakeeleoskuse. Ka kõrgkoolis edasiõppimiseks ei ole B2-tasemest madalam keeleoskus piisav, mitmetel erialadel eeldatakse aga sellest kõrgemat taset. Seega ei võimalda vene kooli õppekavad tagada lõpetajatele eesti kooli lõpetajatega võrreldes võrdseid võimalusi, põhjustades neile nii õppimises kui ka töö valikul ja edasises karjääris takistusi.

 

Sellega seoses peab Inimõiguste Instituut vajalikuks:

Inimõiguste Instituut pakub omapoolset abi ja oskusteavet vastavate riigi ees seisvate oluliste probleemide lahendamise

 

Põõrdumine vene keeles

 

Lisainfo: Mart Rannut (tel 5582368)