Laupäeval, 30.juunil toimus Tallinnas Inimõiguste Instituudi (IÕI) liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul kanti ette IÕI 2011. aasta juhatuse tegevusaruanne ja majandusaasta aruande kokkuvõte, mis kinnitati ühehäälselt.

 

2011. aastal olid suurimateks õnnestumisteks 10.detsembril toimunud rahvusvahelise inimõiguste päeva aastakonverentsi korraldamine ning instituudi töö ümberkorraldamine ja uute tegevusvaldkondade, milleks on inimõigustega seotud küsimused julgeoleku ja interneti alal, täiendamine.

 

Instituudi töötajad on esinenud mitmetel inimõigusi puudutavatel konverentsidel ning võtnud osa erinevate seminaride ja ümarlaudade tööst. Instituut on nõustanud Eesti valitsusasutisi, vabaühendusi ja tegelenud inimeste nõustamisega.

 

Taas alustas tööd instituudi kontor Jõhvis.

 

Üldkoosolek muutis ja täiendas Inimõiguste Instituudi põhikirja. Inimõiguste Instituudi juhatuse kolmandaks liikmeks valis üldkoosolek Erik Salumäe.

 

Inimõiguste Instituudi üldkoosolek arutas ja toetas oma liikme Mart Rannuti tähelepanu juhtimist olulisele inimõigusrikkumisele Eesti lõimumispoliitikas, mis takistab valdkonna ja kogu Eesti ühiskonna edasist positiivset arengut.

 

Inimõiguste Instituut on taasiseseisvunud Eesti vanim seni järjepidevalt ja aktiivselt inimõiguste kaitsega tegelev organisatsioon. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel inimõiguste päeval.

 

Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees,
Mart Nutt