Tänavune Inimõiguste Aastakonverents, mis on pühendatud instituudi 20. aastapäevale, toimub  9. ja 10. detsembril ning esinejate ja debateerijatena on kaasatud rahvusvahelisi eksperte. Instituudi eesmärgiks on kujundada konverentsist iga-aastane rahvusvahelise tähtsusega foorum, mis oleks oluliseks koostöövormiks nii Läänemere regioonis kui ka laiemalt.

 

Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil jõuavad avalikkuse ette mahuka uuringu tulemused, mis tutvustavad inimõigusalast teadlikkust Eestis. Turu-uuringute AS-i poolt selle aasta augustis läbi viidud uuringu eesmärk oli saada ülevaade elanikkonna teadlikkusest ja hoiakutest inimõiguste teemal, määratleda valdkonnad, kus nähakse probleeme inimõigustest kinnipidamisega ning selgitada välja infoallikad.

 

Tulemustest nähtub, et 54% küsitletutest on seisukohal, et inimõigustega on Eestis kõik korras, 29% on aga seisukohal, et ei ole. Samas näitavad vastused, et enamus neist, kelle arvates meil on inimõigustega probleeme, näeb selle põhjusena eelkõige sotsiaalmajanduslikku olukorda ja madalat elatustaset.

 

Konverentsi avapäev, 9. detsember, on suunatud noortele. Päeva teema on inimõigused ja popkultuur.  Popkultuuri rollist inimõiguste edasiviimisel ning nende kahe valdkonna kokkupuuteid läbi ajaloo ja tänapäeva tutvustab muusikakriitik ja lektor Tõnis Kahu. Arvamusi modereerib Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo.

 

Konverentsi põhipäeval, rahvusvahelisel inimõiguste päeval, 10.detsembril, korraldakse 3 akadeemilise rõhuga paneeli. Inimõiguste valdkonnad on viimaste aastakümnetega laienenud. Tekkinud on uued nähtused seoses tehnoloogia arenguga internetis, kus tõuseb tugevalt esile teemadekolmnurk inimõigused-julgeolek-internet ning nende teemade omavaheline läbipõimumine ja avaldumine avalikus ruumis.

 

Oma esinemisest konverentsil on kinnitanud Ameerika Ühendriikide erakorraline ja täievoliline suursaadik sõjakuritegude küsimustes Stephen J. Rapp,  OSCE meediavabaduse esindaja Dunja Mijatocvic, Human Rights Watch Moskva osakonna direktor Anna Sevortian, Amnesty International Soome tegevjuht Frank Johansson jt.

 

Konverentsi täpsema päevakava ning uuenduste ja muudatustega saate end kursis hoida aastakonverentsi kodulehel http://www.humanrightsestonia.ee/

 

Konverentsi patroon on president Toomas Hendrik Ilves ning korraldaja Inimõiguste Instituut.

 

Sissepääs konverentsile on kutsetega