Inimõiguste haridusfoorum

 

Kutse: Inimõiguste haridusfoorum

DSC04745DSC04683DSC04758

Inimõiguste Instituut viib läbi esmaspäeval 25. augustil 2014.a inimõigusharidust käsitleva foorumi teemal „Inimõigusharidus noortele – võimalused, väljakutsed, õppevahendid”. Üritus leiab Energia Avastuskeskuses (Tallinn, Põhja pst. 21).

Käesolevale kutsele on lisatud programm.

Kohtumise eesmärk on viia omavahel kokku erinevad osapooled inimõigushariduses (õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad, vabakonna esindajad, valitsus esindajad jne) jagamaks noortele suunatud inimõigustealase hariduse õppevahendeid ja kogemusi ning õppimaks üksteise tegevustest.

Kohtumisel on kolm eesmärki:

–          Esitlused ja diskussioonid noortele suunatud inimõigustealase hariduse kohta Eestis, kaasates ka Norra kogemusi ja näiteid ja Euroopa Nõukogu tegevuste ülevaadet.

–          Esitleda uut eestikeelset noortele suunatud inimõigustealast õpperaamatut – Euroopa Nõukogu ekspertide koostatud “KOMPASS. Noorte inimõigushariduse käsiraamat“.

–          Jagada/Esitleda noortele suunatud õppevahendeid formaalse ja mitteformaalse hariduse kontekstides, sh Inimõiguste Instituudi uus käsiraamat „Inimese õigus“  õpetajatele ja huvilisele.

Ette on nähtud ka pikem aeg kohvi- ja suupistetelaua ääres, võimaldamaks kontaktide vahetust osalejate vahel ja arutamaks koostöövõimalusi.

 

Kui soovite pakkuda ja jagada oma institutsiooni tegevusi reklaamivaid materjale (raamatud, plakatid, voldikud vms), siis palun võtke ühendust korraldajatega (elizabeth.kasa-malksoo@humanrightsestonia.ee).

 

Programm

11.00

Ümarlaud

Avasõnad
Vootele HANSEN, Inimõiguste Instituut
Mall HELLAM, Avatud Eesti Fond
Elizabeth KASA-MÄLKSOO, „Inimõigusi austavate koolide“ võrgustiku koordinaator
11.20 Inimõigustealane haridus ja noored – Euroopa Nõukogu tegevused
„KOMPASS. Noorte inimõigustealase hariduse käsiraamat“ esitlemine
Rui GOMES, Euroopa Nõukogu
11.50 Inimõigustealane haridus Norras – omandatud õppetunnid
Enver DJULIMAN, Norra Helsinki Kommitee
12.20 Inimõigustealane haridus Eestis
Kersti KIVIRÜÜT, Haridus- ja Teadusministeerium
Ülikooli perspektiiv
Katre LUHAMAA, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Kodanikuühenduste roll
Maris JÕGEVA, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Küsimused ja vastused
 13.30   Lõuna

14.30

 

14.50

Õppevahendid inimõigustealase hariduses

„Inimese õigus“ käsiraamatu esitlemineVootele HANSEN, Inimõiguste Instituut

Paralleelsed sessioonid

 • Kuidas saada „Inimõigusi austavaks kooliks? Elizabeth KASA-MÄLKSOO, Inimõiguste Instituut
 • Iga üks igal pool
  Inimõigusi käsitlev aineteülene õppematerjal koolidele,
  *Maari ROSS, MTÜ MONDO
 • Rändnäitused kui õppevahend
  Inimõigustest nõukogude ühiskonnas, Madis SOMELAR, Pärnu Vanalinna Põhikool, Tallinna Reaalkool
   Anne Frank, Pilvi PINDMA, Valga Vene Gümnaasium
 • Imiteeringud
  Mudel – ÜRO, Hanna-Liis KAARLÕP-NANI, UNESCO Rahvuslik komisjon
  Mudel – Rahvusvaheline Kriminaalkohus, Sandra VOKK, UNITAS
 • Töötoad ja koolitused
  “Avatud meeled”- töötoad koolides ja lasteaedades, Kai RAKU, Eesti Erinoorsootöö Ühing
  Rohujuure kampaaniad põhiõiguste kaitseks, Nikolai KUNITSÕN, Mondo
  Lapse hääl, Gertha TEIDLA-KUNITSÕN,  Lastekaitseliit

16.00                     Lõpetamine

 

* KInnitamisel

Oma osalemise soovist palun andke teada e-posti aadressile:  elizabeth.kasa-malksoo@humanrightsestonia.ee

 

Üritus on osa projektist Inimõigused haridussüsteemis – võrgustumine, õpetajakoolitus ning noorte võimestamine. Projekti rahastab EMP Toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

aef-eea-grants1