Inimõiguste Instituut korraldas neli inimõigusharidust käsitlevat koolitust vabaühendustele, mis leidsid aset:

EESMÄRK Koolituse eesmärgiks oli eesti keeles ilmuva käsiraamatu KOMPASS – Inimõigusharidus noortele tutvustamine ja osalejate koolitamine selle kasutamiseks töös noorte inimestega.

KES VÕIB OSALEDA? Koolitus oli avatud kõigile vabaühenduste organisatsioonide esindajatele, kes töötavad noortega ja soovivad lõimida inimõiguste hariduse-alaseid tegevusi oma töösse.

Esmajärjekorras ootasime noorte vabaühenduste ja noortekeskuste esindajaid.

KOOLITUSE DETAILID

KANDIDEERIMINE

Lõppenud.

Koolituste programm ja organisatsioonilised detailid antakse teada koolitusele välja valitud osalejatele.

Koolitused on osa projektist Inimõigused haridussüsteemis – võrgustumine, õpetajakoolitus ning noorte võimestamine. Projekti rahastab EMP Toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
aef-eea-grants