inimoigusi-austavad-koolid-logo-vInimõigusi austav kool on asutus, mis tagab, et inimõigustega seotud väärtused ja printsiibid on õppimises kesksel kohal ning esindatud kõikides peamistes koolielu aspektides.
Mudel pärineb Amnesty International’ilt ja selle eesmärgiks on koolikeskkonnas reaalse positiivse muutuse saavutamine.

Projektikaudu saavad inimõigused osaks koolielust – nii tunniplaani osaks kui ka tundideväliste tegevuste osaks; olles suunatud ka õpetajatele ja õpetamismetodoloogiale, kaasab see terve koolikogukonna.

Võtmevaldkonnad:

12 projektis osalevat Eesti kooli saavad loodava‚ Inimõigusi austava koolide võrgustiku liikmeteks.

1. Tallinna Õismäe Gümnaasium
2. Pirita Majandusgümnaasium
3. Maardu Gümnaasium
4.  Hugo Treffneri Gümnaasium
5. Viljandi Gümnaasium
6. Pärnu Vanalinna Põhikool
7. Kilingi – Nõmme Gümnaasium
8. Väike-Maarja Gümnaasium
9. Narva Vanalinna Riigikool
10. Kohtla-Järve Vene Gümnaasium
11. Jõhvi Vene Gümnaasium

 

Projekt rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
aef-eea-grants