Inimõigusi Austav Kool on osa projektist “Inimõigused haridussüsteemis – võrgustumine, õpetajakoolitus ning noorte võimestamine”, mille eesmärk on panustada süstemaatilistesse positiivsetesse muutustesse inimõiguste hariduse andmisel Eestis nii formaalses kui mitteformaalses haridussektoris, arendades välja inimõigusi austava koolide võrgustiku ja pakkudes samade kogukondade vabaühendustele teemakohast koolitust ning uusi ajakohaseid õppematerjale.

Projekt taotleb panustada ka inimõiguste hariduse paremasse koordineerimisesse Eestis, algatades iga-aastase inimõiguste õpetamisega tegelevate organisatsioonide kohtumise erinevate projektide ja initsiatiivide tutvustamiseks ning uute partnerluste ning ühisprojektide sõlmimiseks.

Milline kool on inimõigusi austav?

Inimõigusi austav kool on asutus, mis tagab, et inimõigustega seotud väärtused ja printsiibid on õppimises kesksel kohal ning esindatud kõikides peamistes koolielu aspektides.
Mudel pärineb Amnesty International’ilt ja selle eesmärgiks on koolikeskkonnas reaalse positiivse muutuse saavutamine.

Kuidas saaksid koolid noortega töötades õigluse ja rahu aateid edendada? Miks peavad õpetajad inimõigusi põhjalikult tundma? Kuidas lahendavad koolid õpetajate õiguste ja laste õiguste kokkupuutel tekkivaid pingeid? Loe lähemalt “Mis on inimõigusi austav kool?“.

 

Kompass

 

Loe lähemalt, kes on Eesti inimõigusi austavad koolid.

2016-2017. aastal on kaks Inimõigusi Austavat Kooli Eestis partnerkoolideks kahele koolile Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis, kes pürgivad Inimõiguste Instituudi haridusprojektide raames samuti inimõigusi austavateks. Hugo Treffneri Gümnaasium Tartus toetab Bishkeki Kooli no. 12 Kõrgõzstanis ja Tallinna Õismäe Gümnaasium toetab kooli Dušanbes Tadžikistanis.

logoHTG_logo

 

 

 

 

 

 

Lae alla Inimõigusi Austava Kooli logo.

 

Projekti kestus: 1. aprill 2013- 30. september 2014, Inimõigusi Austavate Kooli initsiatiiv aga jätkub

Projekti partnerid: Haridus- ja Teadusministeerium, Avatud VabariikHelsinki Comittee Norway

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
aef-eea-grants

Inimõigusi Austav Kool