Inimõigusi peame õppime mõistma ja väärtustama juba koolieas. Just seetõttu on oluline inimõiguste põhimõtete sisseviimine haridussüsteemi. See ei pea olema eraldi õppeaine, vaid peaks toimuma läbi kõikide õppeprogrammide.

 

INIMÕIGUSHARIDUSE KOOLITAJATE KOOLITUSKURSUS (2014)

Koolitus oli mõeldud koolitajatele, kes on tegevad formaalse või mitteformaalse hariduse kontekstis (koolid, noortekeskused, vabaühendused, koolituskeskused jne) ja kes tahavad arendada oma inimõigushariduse koolitaja pädevust.

 

INIMÕIGUSHARIDUSE KOOLITAJATE KOOLITUSKURSUS VABAÜHENDUSTELE (2014)

Inimõiguste Instituut korraldas neli inimõigusharidust käsitlevat koolitust vabaühendustele, mis leidsid aset Tartus, Jõhvis, Tallinnas ja Pärnus. Koolituse eesmärk oli eesti keeles ilmuva käsiraamatu KOMPASS- Inimõigusharidus noortele tutvustamine ja osalejate koolitamine selle kasutamiseks töös noorte inimestega.

 

INIMÕIGUSTE HARIDUSFOORUM (2014)

25. augustil viis Inimõiguste Instituut läbi foorumi teemal „Inimõigusharidus noortele – võimalused, väljakutsed, õppevahendid”. Kohtumise üheks eesmärgiks oli tuua kokku inimõigushariduse erinevad osapooled, kelleks olid õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning vabakonna- ja valitsuse esindajad, arutamaks inimõigustealase hariduse hetkeseisu Eestis,jagamaks noortele suunatud inimõigustealase hariduse õppevahendeid ja kogemusi ning õppimaks üksteise tegevustest.

 

INIMÕIGUSED HARIDUSSÜSTEEMIS (2013-2014)

Inimõigused haridussüsteemis – võrgustumine, õpetajakoolitus ning noorte võimestamine. Projekti eesmärgiks on panustada süstemaatilistesse positiivsetesse muutustesse inimõiguste hariduse andmisel Eestis nii formaalses kui mitteformaalses haridussektoris arendades väljainimõigustesõbralike koolide võrgustiku ja pakkudes samade kogukondade vabaühendustele teemakohast koolitust ning uusi ajakohaseid õppematerjale.

 

VAATA TAGASI TULEVIKKU (2012-2013)

“Vaata tagasi tulevikku” – Look Back into the Future – Training on Contemporary Human Rights Issues through a Historical Lens” koostöös Saksa sihtasutusega  “Responsibility, remembrance and future”. Projekt algas mais 2012 ja kestab veebruarini 2013. Eesmärgiks on korraldada Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis seeria holokausti ja inimõiguste-alase hariduse koolitusi. Sihtgrupiks on ajaloo, ühiskonna ja kodanikuõpetuse õpetajad, ametkondade ning valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, kes puutuvad kokku inimõiguste teemaga.