Inimõiguste tagamine ja kaitse on iga demokraatliku riigi üks esmaseid kohustusi. Inimõiguste olukorrast sõltuvad mitmed riigi toimimises kesksed protsessid nagu riigi poliitiline ja administratiivne korraldus, rahvavõimu ja haldusvõimu vahekord ning riigi­kaitse ja korrakaitse struktuuride positsioon ning ülesanded riigiaparaadi pidevas tegutsemises. Vt lisa: