Keelelised inimõigused ja julgeolek (2015)

“Keelelised inimõigused ja julgeolek” kaardistab seda osa inimõigustest, mis on seotud keelekasutuse ning erinevate sihtrühmade käitumisega. Uuringu esimene osa viidi läbi 2014. ja teine 2015. aastal.

 

Vaata uuringu kokkuvõtet: Keelelised inimõigused ja julgeolek

Teoreetilised lähtekohad

Uuringu kirjeldus

Tulemused

Järeldused ja soovitused

 

Loe uuringu kohta ka meediast: