Internetivabaduse teesid

Avatud Eesti Fondi rahastusel kavandatud projekti sisuks oli ettevalmistused ulatuslikumaks rahvusvaheliseks koostööprojektiks, mis läbi Euroopa Kodanikualgatuse võtaks vastu internetivabaduse teesid, toetades nii e-ühiskonna arendamist. Projekti käigus sooviti välja arendada välja võrgustik, mis alustaks Euroopa Liidu erinevates riikides internetivabaduseteeside tutvustamist ja allkirjade kogumist ning luuakse veebikeskond ning strateegia vähemalt miljoni allkirja kogumiseks. Projekti eesmärk on luua alused Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitsele internetis.

Järgmise aasta (2013) eesmärgiks oli läbi viia Euroopa Kodanikualgatus, mille Eesti siseseks kaasorganiseerijaks oleks olnud Eesti Interneti Kogukond. Teistes Euroopa riikides oli suheldud ISOC-i(Internet Society) ja EFF-i(Electronic Frontier Foundation) kohalike harudega ja  soov  osaleda ja abistada oli olemas.

Internetivabaduse teeside aruteluga viidi kokku erineva valdkonna inimesed ning kavatseti luua foorum  antud teemal arutamiseks. Soovitav laiem arutelu antud teemal ning seeläbi ka mõju ühiskonnale oleks tekkinud kodanikualgatuse allkirjade kogumise kampaania ajal. Oluliseks on hetkel loodava üle-Euroopalise koostöövõrgustiku tegevus, mille eesmärgiks on antud valdkonnas Euroopa Liidu poliitika suunamine.

Projekti,  kodanikualgatuse käivitamise faasis, avaldasid läbirääkimiste partnerid seisukohti, et sellest algatusest võiks saada see peamine tõuge, mis ühendaks erinevad  kodanike digitaalsete õiguste eest võitlevaid organisatsioone ühtsemaks ja jõulisemaks tervikuks. Sellist muutuse vajadust on tunnetatud pikalt, kuid kuna projekti läbiviiad ei suutnud seda teostada, see lõpetati.

Euroopa Komisjon on avanud ametliku registri  Euroopa kodanikualgatus, mis võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul osaleda otse ELi poliitika kujundamises, kutsudes Euroopa Komisjoni üles tegema seadusandlikku ettepanekut.

Antud veebisaidil esitatakse teavet kõigi kodanikualgatuste kohta, selgitatakseeeskirju ning võimaldatakse teil käivitada oma algatus.

 

Vt lisa: Euroopa kodanikualgatus