Juulis kohtusid Genfis, Šveitsis, ÜRO põlisrahvaste ekspertmehhanismi liikmed ning ürituse raames avati pidulikult ka krimmitatari ajaloost ja tänapäevast rääkiv rändnäitus.

Rändnäitus on üks osa Inimõiguste Instituudi projektist “Krimmitatarlaste inimõiguste eestkoste avaliku diplomaatia kaudu”. Üritusel räägiti Krimmi praegusest olukorrast Vene anneksiooni tingimustes ning sellel osalesid ka krimmitatari esinduskogu Medžlise liikmed.

Vaata ka ürituse galeriid.

Tutvu lähemalt: krimmitatari avaliku diplomaatia projekt.