Euroopa Üliõpilasliidu pöördumine

Head inimesed, Ukraina sõbrad!

Euroopa Üliõpilasliit koos Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja noorteühinguga Avatud Vabariik, kutsuvad üles riikide parlamente ja rahvusvahelisi organisatsioone takistamaks Ukrainas valitseva olukorra edasist eskaleerumist ning otsima praegustele sündmustele rahumeelseid lahendusi

Euroopa XX sajandi ohvriterohked sõjad peaksid rahvusvahelisele üldsusele meenutama, et suurriikide omavoli ja jõudemonstratsioonid ei saa kunagi olla konfliktide rahumeelseks lahenduseks. Iseseisva riigi territooriumi  okupeerimine ning rahvusvaheliste tavade ja õiguste jäme rikkumine ei saa olla mingil moel aktsepteeritav.

Mõistame hukka Krimmi okupeerimise ning Kremli jätkuvad katsed Ukraina ühiskonda lõhestada. Nõuame võõrvägede viivitamatut lahkumist ning Ukraina riigi suveräänsuse austamist. Avaldame toetust Ukraina territoriaalse terviklikkuse säilitamisele ning palume rahvusvahelisel kogukonnal osutada talle igakülgset abi Vene Föderatsiooni poolse agressiooni lõpetamiseks.

Suveräänne õigus oma tuleviku eest otsustada saab olla ainult Ukraina riigil ning tema rahval!

 

 

Уважаемые собравшиеся, друзья Украины!

 

Европейский Союз вместе c Студентов Союзом Студенческих Организаций Эстонии и молодежным объединением «Открытая Республика» призывают парламенты всех стран и международные организации противодействовать нагнетанию напряженности в Украине  и продолжать поиск мирных решений в создавшейся ситуации.

Кровавые войны XX века должны служить для международного сообщества напоминанием того, что демонстрации силы и самоуправство крупных государств никогда не могут служить основой для преодоления конфликтов. Нельзя смотреть безучастно, как оккупируется территория независимого государства, нарушаются международные соглашения и нормы. Это непозволительно.

Решительно осуждаем оккупацию Крыма и непрекращающиеся попытки Кремля расколоть украинское общество. Требуем немедленного вывода иностранных войск, суверенитет Украины необходимо уважать! Поддерживаем территориальную целостность Украины и просим международное сообщество оказать ей всестороннюю помощь с целью прекращения агрессии со стороны Российской Федерации.

Суверенное право решать, каким будет будущее Украины, принадлежит исключительно украинскому государству и его народу!

Слава Украине!
Elagu Ukraina!