Esmaspäeval, 25. augustil kell 11 toimub  inimõigusharidust käsitlev foorum „Inimõigusharidus noortele – võimalused, väljakutsed, õppevahendid” Energia Avastuskeskuses Tallinnas.

 

Inimõiguste haridusfoorumi eesmärk on viia omavahel kokku erinevad osapooled inimõigushariduses, kelleks on õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad, vabakonna ja valitsusasutuste esindajad jt, kes soovivad tutvuda noortele suunatud  inimõigustealaste õppevahenditega, saada uusi kontakte ning jagada oma kogemusi.

 

Inimõigused moodustavad olulise osa meie ühiskondlikest ja kultuurilistest väärtustest ning on mänginud suurt rolli meie ühiskonna, riigi ja seaduste kujunemisel. Inimõiguste alased baasteadmised peaksid seetõttu omama kohta ka meie haridussüsteemis. Inimõigustehariduse foorum proovib seda lünka täita.

 

Foorumil toimuvad esitlused ja diskussioonid noortele suunatud inimõigustealasest haridusest Eestis koos Norra Kuningriigi kogemuste ja näidetega. Euroopa Nõukogu esindaja Rui Gomes annab ülevaate Euroopa Nõukogu inimõigushariduse alastest tegevustest noortega. Foorumil toimuvad ka töötoad, kus oma kogemusi jagavad erinevate elualade spetsialistid.

 

Lisaks ettekannetele esitletakse Euroopa Nõukogu ekspertide koostatud noortele suunatud inimõigustealase õpperaamatu “KOMPASS eestikeelset väljaannet ja Inimõiguste Instituudi käsiraamatut „Inimese õigus“.

 

Projektijuht Elizabeth Kasa- Mälksoo selgitab: “„Kes iganes me ka oleme ja kus elame, meil kõigil on põhilised inimõigused. Ent selleks, et neid maksma panna, peame kõigepealt teadma, millised need on. Foorum, mida organiseerib Inimõiguste Instituut, on kõigile asjaosalistele väga heaks võimaluseks koos mõelda, kui palju teavad Eesti noored inimõigustest, kui palju nad võiksid teada, mis vanuses võiksid nad inimõiguseid õppida ja milliste meetodite abil. Iseäranis loodan, et noored ise on aktiivseks partneriks selles arutelus.“

 

Inimõiguste Instituudi esindaja Vootele Hanseni sõnul on käsiraamat „Inimese õigus“ mõistetavas keeles ja formaadis olev hea abimaterjal lähemaks tutvumiseks inimõigustega. Foorumil toimuvad ka töötoad, kus oma kogemusi jagavad erinevate elualade spetsialistid.

 

Üritus on osa projektist “Inimõigused haridussüsteemis – võrgustumine, õpetajakoolitus ning noorte võimestamine.” Projekti rahastab EMP Toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

 

Foorumi täpsema kava leiab siit: http://www.humanrightsestonia.ee/inimoiguste-haridusfoorum/

Lisateave: Aet Kukk, 53302328