Kas tead, mida tähendavad väljendid „positiivne vabadus“ ja  „soorituspõhiõigus“? Kas küsimus „Kas inimene võib olla asi?“ tekitab Sinus emotsioone? Kas tead, mis on inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon? Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuse käsiraamatust „Inimese õigus“.

Inimõiguste Instituudi käsiraamat „Inimese õigus“ aitab õpetajatel ja teistel huvilistel orienteeruda inimõiguste maastikul ning neid teadmisi edasi anda noortele. Käsiraamatus on erinevaid seletavaid  näiteid ja arutlusteemasid inimõiguste käsitlemisest maailma väärtkirjanduses. Lisaks annab käsiraamat sisuka ülevaate inimõigustest ja inimõiguste vastastest kuritegudest Eesti lähiajaloos.

 

Õppematerjal koosneb, erinevatest osadest ning on kasutatav nii koos kui ka iga osa iseseisvalt vastavalt võimalustele ja vajadustele. Inimõiguste õppematerjal on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumiastme ainetundides, eeskätt ühiskonnaõpetuses ja ajaloos, ent ka teistes õppeainetes inim-õiguste käsitlemisel. Samuti on materjal kasutatav kutsehariduses ja täiskasvanukoolituses, kaasa arvatud sotsiaalainete õpetajate ettevalmistuses ja täiendõppes. Raamatus on välja toodud ka olulisemad rahvus-vahelised inimõigustekonventsioonid. Lähemalt on käsitletud õigust väärikusele ja heale nimele ning õigust elule, sest need õigused on aluseks ja sisuks teistele inimõigustele.

Piltliku materjalina ning tundide näitlikustamiseks ja aruteludeks on raamatusse lisatud teemakohaseid koomikseid. Käsiraamatu teemad seotud  on seotud Euroopa Nõukogu ekspertide poolt koostatud inimõigustealast õpperaamatuga “KOMPASS”.

 

Raamat on mõeldud koolidele tasuta ning selle saamiseks tuleks pöörduda Inimõiguste Instituudi poole.

 

Lisainfo: Aet Kukk 53302328