Inimõiguste Instituudi ja Turu-uuringuste AS’i poolt augustis läbi viidud 2014. aasta uuringu esimene osa  “Teadlikkus inimõigustest ja julgeolekust” kaardistab nii üldist keeleliste inimõiguste teadlikkust kui ka seda mõjutavat sihtrühmade käitumist. Inimrühmi ühiskonnas lahus hoidvad barjäärid rajanevad ilmselt omandatud väärtustel, hoiakutel ja teadmistel-uskumustel, mis vanematel inimestel kipuvad olema ennekõike nõukogudeaegsed. Vt lisa: