Eesti Ukrainlaste Kongressi juhataja tervituskõne

Vira Konõk

Дорогі друзі України!

Сьогодні українці в Україні та за її межами, а також вся світова спільнота перебувають у тривожному очікуванні щодо розвитку подій в Україні. Ніколи не могла подумати, що над моєю миролюбною Батьківщиною, яка впродовж усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала, нависла реальна загроза війни. Важко повірити, що таке відбувається у 21 столітті. Український народ не хоче воювати, він вже показав усій світовій спільноті, що хоче  вільно жити у незалежній демократичній державі і мирно співіснувати з усіма країнами світу.

Український народ  дуже потребує моральної міжнародної підтримки, йому важливо відчувати, що у важкий і небезпечний час він не покинутий. Про це просять наші друзі, родичі, знайомі з України. І світ відгукується на прохання українців. Цьому свідченням є і наш концерт. Я хочу висловити велику вдячність всім колегам – організаторам, учасникам і всім вам, дорогі друзі, за цей акт доброї волі, за підтримку України. Я також дякую за підтримку, яку надавала і надає Україні Естонська держава.

Ми всі віримо, що полум’я війни не запалає, ми всі віримо, що на Україну чекає широкий світлий шлях демократичного розвитку

 

Armsad Ukraina sõbrad!

Praegu on ukrainlased nii Ukrainas, kui väljaspool Ukrainat, aga ka kogu maailma üldsus murelikus ootuses Ukraina sündmuste arengu suhtes. Ma poleks kunagi varem osanud mõeldagi, et minu rahuarmastava Isamaa kohale, mis pole keda kogu oma ajaloo jooksul rünnanud, tekib  reaalne sõja oht. On raske uskuda, et see on juhtumas 21. sajandil. Ukraina rahvas ei soovi sõdida, ta on juba näidanud maailma üldsusele, et soovib elada iseseisvas demokraatlikusriigis ja rahulikult kooseksisteerida kõikide maailma riikidega.

Praegu vajab ukraina rahvas tugevat rahvusvahelist moraalset toetust; tal on tähtis tunda, et teda ei ole raskel ja ohtlikul ajal maha jäetud. Seda paluvad meie sõbrad, sugulased, tuttavad Ukrainast. Ja maailm vastab ukraina palvetele. Selle tunnistuseks on ka meie kontsert. Ma soovin avaldada suurt tänu kõikidele kolleegidele – korraldjatele, osalejatele ja kõikidele teile, armsad sõbrad, selle hea tahte akti eest, teie toetuse eest Ukrainale. Ka olen ma tänulik toetuse eest, mida on Ukrainale seni andnud, ja annab edasi Eeesti riik.

Me kõik usume, et sõjalõke ei süti, me kõik usume, et Ukrainat ootab ees demokraatliku arengu lai ja helge tee!