Inimõiguste Instituudi eksperdid käisid 22–23. mail Dushanbes Tadžikistanis, et koostöös Euraasia Kesk-Aasia Tadžikistani fondi, Tadžikistani välisministeeriumi akadeemia ja Euroopa Komisjoniga võidelda soopõhise vägivalla vastu.

Projekti ,,Soopõhise vägivalla aruandluse ja resolutsiooni raamistiku edendamine Tadžikistanis” peamine eesmärk oli soopõhise vägivalla vastase õigusabinõu kujundamine ja rakendamine.

2013. aastal võttis Tadžikistani parlament vastu ,,Koduvägivalla ennetamise seaduse”, mis tugevdas õigusabinõu ja kättesaadavaid allikaid naistele, kes kannatavad soopõhise vägivalla all. Seadus aga ei sätestanud selgeid koduvägivalla definitsioone ega teisi termineid, samuti oli teadlikkus õigusabinõust väga madal naiste seas Tadžikistani maa piirkondades. Probleemiks on ka kogukonna- ja riigijuhtide teadmatus sellest, kuidas tegeleda koduvägivalla juhtumitega, mis loob lisatakistuse soopõhise vägivalla juhtumitest teada andmisest.

Nimetatud probleemide valguses oli projekti eesmärk soopõhise vägivalla vastase õigusabinõu kujundamine ja rakendamine luues soodsama kliima sellistest juhtumitest teadaandmisest ja nende rahumeelsest lahendamisest. Soopõhise vägivalla ülekaalukas esinemine on kujunenud tõeliseks takistuseks inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse järgimisele Tadžikistanis, avaldades mõju naise õigusele inimväärikusele, võrdsusele ja õiguskaitsevahenditele. Projekti puhul valiti institutsiooniline lähenemine, kuna kultuurilised hoiakud sugudevahelistesse suhetesse on sügavalt juurdunud ning neid on keeruline muuta enne tugeva õigusraamistiku juurutamist.