Arengukoostöö ümarlaud

terveilm.ee_logoekraan-e1357562857922MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ),  on avalikes huvides tegutsev 23 arengukoostöö ja maailmahariduse valdkonna kodanikuühendust esindav organisatsioon.

AKÜ tegevuse eesmärk on arengukoostöö poliitika tõhustamine ja praktiline edendamine ning avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest.

AKÜ osaleb aktiivselt Eesti arengukoostöö poliitika kujundamises ning mõjutab ka Euroopa Liidu arengukoostöö poliitikat, osaledes üle-euroopalises võrgustikus CONCORD. Avalikkuse teavitamiseks viib AKÜ läbi erinevaid üritusi ja kampaaniaid, millest olulisem on iga-aastane kogupereüritus Maailmapäev. Lisaks annab AKÜ välja trükiseid ning haldab arengukoostöö infoväravat TERVEILM.EE. Koostöövõrgustikuna on AKÜ oluline ülesanne teabe vahendamine ning koostöö organisatsioonide, indiviidide ja võrgustikega Eestis ja mujal maailmas. Vt lisa